ASP.NET C# Pobieranie danych z bazy do label

Witam.

Jestem w trakcie robienia projektu zaliczeniowego, dokładnie dziennika uczniowskiego.

W moim projekcie administrator dodając wychowawcę do bazy (tabela: wychowawcy) automatycznie tworzy dla niego konto gdzie login to PESEL a hasło to nazwisko. Tak samo jest w przypadku kiedy wychowawca dodaje do bazy uczniów (tabela: uczniowie).

Kiedy loguje się na konto wychowawcy np (12345678911, Kowalski) w górnym prawym rogu wyświetla się tekst “Witaj 12345678911”. Jak zrobić aby wyświetlało się tam “Witaj Kowalski”.

W SqlDataSource robię coś takiego:

SELECT [nazwisko], [pesel] FROM [wychowawcy] WHERE ([pesel] = @pesel)

gdzie @pesel to:

statusLabel.Text = pesel.UserName;

I w GridView otrzymuje to co chcę. Niestety nie potrafię zastosować czegoś takiego do wyżej opisanego problemu.

Pomóżcie.

Po pierwsze to za mało danych.

A po drugie, a aż strach pomyśleć jaka pokrętna logika musi być w twoim kodzie skoro obiekt o nazwie pesel ma właściwość UserName a w powitaniu pokazuje hasło jawnie hasło.

Dodaj więcej kodu ewentualnie podziel się kodem projektu może coś wymyślimy.

Czy to takie dziwne? Nawet u nas na uczelni stosują PESEL jako hasło a jako login nr albumu. Co komu po tym jak Ty to ująłeś jawnym haśle jeśli ktoś nie zna twojego PESEL’u? Druga sprawa to mogą być tylko dane “startowe”, które każdy użytkownik po zalogowaniu może zmienić sobie wg. własnego widzi mi się.

Ja nie czepiam się logiki programu tylko sposobu implementacji. Jak dasz więcej kodu to łatwiej zrozumiesz o co mi chodzi.

Ale jeśli wolisz słowne przepychanki zamiast konstruktywnych komentarzy i współpracy to Twój wybór.

Nie śmiej się z tego, to moja pierwsza przygoda z ASP.NET.

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="uczniowie.aspx.cs" Inherits="rAdministrator_uczniowie" %>

Jesteś teraz w panelu uczniowskim.

|
CssClass=“failureNotification” HeaderText=“Wystąpił błąd.” ValidationGroup=“uczenValidationGroup” /> Dodaj nowego ucznia ConflictDetection=“CompareAllValues” ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:edziennik %>" DeleteCommand=“DELETE FROM [uczniowie] WHERE [id_ucznia] = @original_id_ucznia AND [imie] = @original_imie AND [nazwisko] = @original_nazwisko AND [data_urodzenia] = @original_data_urodzenia AND [PESEL] = @original_PESEL AND [id_wychowawcy] = @original_id_wychowawcy” InsertCommand=“INSERT INTO [uczniowie] ([imie], [nazwisko], [data_urodzenia], [PESEL], [id_wychowawcy]) VALUES (@imie, @nazwisko, @data_urodzenia, @PESEL, @id_wychowawcy)” OldValuesParameterFormatString=“original_{0}” SelectCommand=“SELECT * FROM [uczniowie]” UpdateCommand=“UPDATE [uczniowie] SET [imie] = @imie, [nazwisko] = @nazwisko, [data_urodzenia] = @data_urodzenia, [PESEL] = @PESEL, [id_wychowawcy] = @id_wychowawcy WHERE [id_ucznia] = @original_id_ucznia AND [imie] = @original_imie AND [nazwisko] = @original_nazwisko AND [data_urodzenia] = @original_data_urodzenia AND [PESEL] = @original_PESEL AND [id_wychowawcy] = @original_id_wychowawcy”> Type=“String” /> PropertyName=“Text” Type=“String” /> PropertyName=“Text” Type=“String” /> Type=“String” /> DefaultValue="" /> ValidationGroup=“uczenValidationGroup”> ErrorMessage=“Nie wpisałeś imienia.” ControlToValidate=“imieTextBox” CssClass=“failureNotification” ValidationGroup=“uczenValidationGroup”>* ValidationGroup=“uczenValidationGroup”> ErrorMessage=“Nie wpisałeś nazwiska.” ControlToValidate=“nazwiskoTextBox” CssClass=“failureNotification” ValidationGroup=“uczenValidationGroup”>* ValidationGroup=“uczenValidationGroup”> ErrorMessage=“Nie wybrałeś daty urodzin.” ControlToValidate=“data_urodzeniaTextBox” CssClass=“failureNotification” ValidationGroup=“uczenValidationGroup”>* ValidationGroup=“uczenValidationGroup”> ControlToValidate=“peselTextBox” ErrorMessage=“Nie wpisałeś nr PESEL.” CssClass=“failureNotification” ValidationGroup=“uczenValidationGroup”>* ErrorMessage=“Wpisz poprawny PESEL.” ValidationExpression="\d{11}" ControlToValidate=“peselTextBox” CssClass=“failureNotification” ValidationGroup=“uczenValidationGroup”>* onclick=“dodajButton_Click” ValidationGroup=“uczenValidationGroup” />
|   |

[/code] Chcę, żeby tutaj:

[code] DefaultValue="" />

id_wychowawcy przyjmowało id tego wychowawcy, który dodaje ucznia do bazy.

Nie wiem czy się jasno wyraziłem.

Nadal nie mam informacji, dzięki którym mógłbym poprawnie odpowiedzieć ci na twoje pytanie. Podałeś zawartość pliku aspx, w którym masz pewną część kontroli danych z bazy ale i tak większość logiki masz prawdopobnie w codebehind.

Z racji że projekty asp (inne technologii .net) generują sporą ilość plików, najlepiej by było gdybym miał możliwość analizy całego projektu. Zwłaszcza że jak piszesz jesteś początkujący i tak naprawdę nie wskazujesz konkretnego miejsca błędu tylko próbujesz go przybliżyć we według własnej intuicji.

Dziękuje za zainteresowanie. Temat już nieaktualny.