[ASP.NET] Web Api zwraca zbyt wiele informacji

Witam,

 

 

Moje Api opiera się o dwa modele. Api po wywołaniu żądania pobrania informacji o konkretnym Riddle, zwraca mi również Categories oraz przypisane do nich Riddles. Powstaje w ten sposob mała incepcja… 

public Categories()
    {
      Riddles = new HashSet<Riddles>();
    }

    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
		[Key]
    public int ID { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(75)]
    public string Name { get; set; }

    public virtual ICollection<Riddles> Riddles { get; set; }

public partial class Riddles
  {
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
		[Key]
    public int ID { get; set; }

    [Column(TypeName = "ntext")]
    [Required]
    public string Text { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(75)]
    public string Answer { get; set; }

    public int? GoodVote { get; set; }

    public int? BadVote { get; set; }

    public int? CategoryId { get; set; }

    public virtual Categories Categories { get; set; }
  }

Przykład zwróconego JSONa:

{ "$id" : "1",
 "Answer" : "Kot",
 "BadVote" : 0,
 "Categories" : { "$id" : "2",
   "ID" : 1,
   "Name" : "3 lata",
   "Riddles" : [ { "$ref" : "1" },
     { "$id" : "3",
      "Answer" : "Lizak",
      "BadVote" : 0,
      "Categories" : { "$ref" : "2" },
      "CategoryId" : 1,
      "GoodVote" : 0,
      "ID" : 2,
      "Text" : "To cukierek jest z patyczkiem, lubisz lizać go języczkiem"
     },
     { "$id" : "4",
      "Answer" : "Krasnale",
      "BadVote" : 0,
      "Categories" : { "$ref" : "2" },
      "CategoryId" : 1,
      "GoodVote" : 0,
      "ID" : 3,
      "Text" : "Jakie to maluchy, zawsze są brodate i ciężko pracują i zimą i latem"
     },
     [...]
    ]
  },
 "CategoryId" : 1,
 "GoodVote" : 0,
 "ID" : 1,
 "Text" : "W nocnej ciszy łowi myszy"
}

Jak mogę ograniczyć ilość zwracanych danych? Nie potrzebuję Categories i jej elementow…

atrybut JsonIgnore przy właściwości której nie chcesz serializować:

 

http://stackoverflow.com/questions/11851207/prevent-property-from-being-serialized-in-web-api

Dziękuję!