Assambler - program wykonujący proste obliczenia


(Kamil Buras) #1

Witam,

.MODEL SMALL
ASSUME CS:Kod, DS:dane, SS:Stosik
Dane SEGMENT

a DW 2
b DW 7
c DW 5
d DW 3
Dane ENDS
Kod SEGMENT

        

 Start:
   mov ax, SEG DANE
   mov ds,ax      
   mov bx, 0  
        
   mov ax, d
   mov bx,b
   sub bx,c

   div BYTE PTR bx
   mov bl, byte PTR a
    
   add bl, byte PTR b ;BL= a+b
   mul bl ;AX=BL*AL
   mov dx,ax ;mov bl do dl)

     mov ax, 4Ch
   int 21h 

Kod ENDS

Stosik SEGMENT  

Stosik ENDS

END Start

(enedil) #2

Chcesz zrobić

post-226561-13969628501636_thumb.jpg

czy

post-226561-1396962864469_thumb.jpg


(Kamil Buras) #3

Druga wersja :slight_smile:


(Marcin Obala) #4

Chyba ta sama uczelnia bo miałem to samo :wink: a co to, nie każą wam zrobić blokowania przedziałów? nie każą zrobić zabezpieczenia przed dzieleniem przez zero? Za dobrze macie.