Assembler dodawanie liczb- problem z suma dwucyfrowa

Witam, uczę się assemblera i zajmuje się aktualnie działaniami arytmetycznymi. Mam program na sume 2 liczb wprowadzanych z klawiatury. Program działa ale tylko jeśli wynik jest liczba jednocyfrową, jeśli suma wynosi 10 wyświetla : jeśli 11 wyświetla ; . Nie mam pojęcia co źle zrobiłem. Oto kod:

 

section .tekst
global _start
 
_start:
 
    mov   eax, 4
    mov   ebx, 1
    mov   ecx, tekst
    mov   edx, [dlugosc]
    int   80h
 
    mov   eax, 3
    mov   ebx, 0
    mov   ecx, x
    mov   edx, [dlgx]
    int   80h
 
    mov   eax, 4
    mov   ebx, 1
    mov   ecx, tekst2
    mov   edx, [dlg2]
    int   80h
 
    mov   eax, 3
    mov   ebx, 0
    mov   ecx, y
    mov   edx, [dlgy]
    int   80h
 
    mov   eax, 4
    mov   ebx, 1
    mov   ecx, tekst3
    mov   edx, [dlg3]
    int   80h
 
    mov   ecx, [x]
    add   ecx, [y]
    sub   ecx, 48
    mov   [wynik], ecx
    mov   edx, [dlgw]
 
    mov   eax, 4
    mov   ebx, 1
    mov   ecx, wynik
    mov   edx, [dlgw]
    int   80h
 
    mov   eax, 1
    int   80h
 
section .data
 
    tekst  db   "Program obliczajacy sume dwoch liczb", 0ah, "Podaj pierwsza liczbe:", 0ah
    dlugosc dd   $-tekst
    x    dd   0
    dlgx  dd   $-x
    tekst2 db   "Podaj druga liczbe:", 0ah
    dlg2  dd   $-tekst2
    y    dd   0
    dlgy  dd   $-y
    tekst3 db   "Suma podanych liczb wynosi:", 0ah
    dlg3  dd   $-tekst3
    wynik  dd   0
    dlgw  dd   $-wynik

Nie dziwota, że Ci wyświetla takie znaki, jak w kodzie masz zaimplementowanie dodawanie “jednocyfrowe”:

mov ecx, [x]
    add ecx, [y]
    sub ecx, 48
    mov [wynik], ecx
    mov edx, [dlgw]

Otóż jak Ci wyjdzie liczba >=10 (+48 jako że jest obliczana z char’a), to trzeba ją odpowiednio przekonwertować, tj. “wyłuskać” drugą cyfrę takiej liczby i wstawić jako 2 bajt liczby [pod adresem wynik+1]. No i wtedy trzeba też pamiętać, żeby przy wypisywaniu wyniku podać odpowiednią długość (edx=2) - nie wiem, czemu zawsze podajesz długość 4 (znaki o kodzie 0 są pewne nie wyświetlane)?

 

P.S. Pamiętaj, że wypisywanie działa na tekstach (stringach), więc wynik = 12 (jako liczba/wartość) jest zapisany w pamięci jako 12,0,0,0 (4 bajty), a do wyświetlenia musi być zapisany 1+48,2+48,0,0 (te +48 to taka konwersja liczby do ASCII).

Trzeba dodawać kod znaku “0” do każdego bajtu,wtedy jest konwersja na ASCII