[ASSEMBLER] kod się nie kompiluje


(rafalski) #1

Witam!

Próbuję się puczyć programowania w tym języku, ale poniższy kod nie chce mi się skompilować. Kompilator NASM czepia się dyrektywy org 100h

org 100h


	start: ; nawet tego NASM nie wymaga

		mov	ah, 9

		mov	dx, info	; nie ma słowa "offset"

		int	21h


		mov	ah, 0

		int	16h


		mov	ax, 4C00h

		int	21h


	info	db	"Czesc.$"

(Johny) #2

spróbuj

.org 100h

Ze spacją,to co jest bez odstępu Assembler traktuje jako etykiety,rozkazy też muszą mieć odstęp

Może być wymagane,załadowanie danych do segmentu danych

mov dx,OFFSET @dane

mov ds,dx

mov dx,OFFSET tekst

część z tekstem powinna się kończyć kodem 13,10 i znakiem dolara

SEGMENT dane

tekst: "Czesc",13,10,"$"

ENDS

Jaki dokładnie jest komunikat ?,"org - undefined symbol" ?


(rafalski) #3
error: attempt to define a local label before any non-local labels

error: parser: instruction expected

(Monczkin) #4

rafalski , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę ten temat viewtopic.php?f=16&t=394978


(Xwars) #5

Zajrzałeś chociaż do instrukcji NASMa http://www.nasm.us/doc/ ?