[Assembler] Śmieci podczas czytania z pliku

Witam, mam problem. Rozpocząłem zabawę z plikami w assemblerze, chciałem sobie wczytać do bufora jeden wiersz z pliku, jednak pojawiły mi się jakieś śmieci, nie wiem czym, są one spowodowane. 

 

2zfir90.jpg
 

Wczytałem sobie jeden wiersz z mojego pliku tekst.txt

 

 

 

Cały bufor jest wyświetlany, ale pojawiły się właśnie te “śmieci”.

 

Oto mój kod:

 

Progr      segment
        assume cs:Progr, ds:dane, ss:stosik
start:


  mov ax,dane
  mov   ds,ax
  mov ax,seg Plik
  mov ds,ax
  mov dx,offset Plik  ;adres DS:DX zawiera nazwę pliku
  mov cx,0
  mov ax,stosik
  mov ss,ax
  mov sp,offset szczyt
    
  mov ah,3Dh      ;funkcja otwórz plik
  mov al,2       ;Tryb otwarcia: prawo do odczytu i zapisu
  int 21h
  mov bx,ax       ;uchwyt idzie do BX
  lea dx, nuty  
  mov cx,57      ;ile bajtów odczytac
  mov ah,3fh       ;funkcja odczyt do dojścia
  int 21h        ;wywołaj funkcje DOS


lea dx,nuty
mov ah,09h 
int 21h
  mov ah,3eh      ;zamknij plik w BX-uchwyt
  int 21h        ;
ZakonczProgram:
  mov ax,4C01h
  int 21h


Progr      ends


dane      segment
  Plik db 'tekst.txt',0


nuty db 0
oktawy db 0
czasy db 0


dane      ends
stosik     segment
        dw  100h dup(0)
szczyt     Label word
stosik     ends
end start

 

Proszę również o podpowiedź/pomoc w odczytaniu 2 wiersza do oktawy, a trzeciego do czasy.

Witaj, popraw proszę tytuł tematu tak aby wstępnie informował o problemie, użyj przycisku EDYTUJ , który znajdziesz w prawym dolnym rogu Swojego posta-> następnie skorzystaj z opcji Użyj pełnego edytora. Dziękuję za uwagę.

Tip: Unikaj słów: “problem”, “help”, “pomocy” i.t.p. Tego typu słowa nie spowodują szybszej reakcji a mogą odnieść odwrotny skutek od oczekiwanego, tytuł tematu ma być skróconym opisem Twojego posta- powodzenia.