Asystent Google na iOS i zmiana głosu na żeński

Nie mogę zmienić głosu Asystenta Google w iOS na żeński. Czy ta opcja jest niedostępna w naszym języku?
W ustawieniach nie znalazłem opcji Głos asystenta jak zalecają internety.

Jak przestawię na polski, to opcja zmiany głosu znika, więc chyba się nie da.

PS
Zapomniałem jak paskudny interfejs mają te apki :laughing:

U mnie jej nie ma nawet dla ustawionego języka angielskiego w asystencie. Chyba, że dopiero po zmianie języka i regionu iPhona. Ale tego nie sprawdzałem.

Nawet jak angielski jest na górze?

Tak. Nawet po usunięciu polskiego.

Tapnij na ‘Send feedback’ w opcjach tej apki i napisz im co i jak. Czy ci odpiszą nie wiem, ale na pewno to czytają.

Ale jak czytają i zlecają „kasuj” to można sobie darować…

Na mój ‘feedback’ parę razy szybko zareagowali kiedy jeszcze używałem ich usług, więc zakładam, że czasem nie kasują. Mimo to nie oceniam ich wsparcia zbyt wysoko :slightly_smiling_face:

Możliwe, że polski głos żeński jest już za stary i nie mają lektorki chętnej na głodowe odświeżenie.

Teraz takie rzeczy to maszynki robią za darmoszkę :stuck_out_tongue:

Jakoś głos Microsoftu „Adam/Paulina” ma bugi by przeczytać „witam”, dokleja „eryk”.

I więcej ma takich smaczków:

  • minus między znakami próbuje naprawić wymowę; na końcu jak czyta bez próby korekty:

Za-pytam mamy! No o buty też za-pytam? (zapytam — Eryk?) Jutro prze-czytam. (przeczytam Eryk?)
itam = itam eryk…
ytam = ytam eryk…

u-mówisz — umówisz — (urząd morski) ówisz?
mor-szczuk — morszczuk — (alfabet) mor-szczuk?

Mam-ony — mamony — mamani?
Sodo-my — sodomy — sademi?
Go-mory — gomory — gołmei?
Saturn-a — Saturna — Setene?
Pla-net — planet — plenet?

dro-psy — dropsy — draps-i?

coż — kobaltrz — corz — koż — kosz? (tu nie mam pomysłu jak zmusić do poprawniejszej wymowy)
Ku-rzy — kurzy — kur-zet-i?

co-kołach — cokołach — kokołach?
wy-co-fajmy — wycofajmy — wykofajmy?

Play Station — PlayStation — Play Stacion?

ra-per — raper — rejper?

tro-jan — trojan — trołdżen?

pęk-nąć — pęknąć — pękanoć?

Sma-lca — Smalca — Smalka?

mil-ej — milej - miłej?

zadzigaj — zadźga…?

dzią-seł — dźąseł — dziąseł?

puch-nie — puchnie — pucznie?

po-mieszczeniom — pomie-szczeniom — pom-drugeszczeniom?
po-mieścić — pom-drugeścić — pomieścić?

para-gon — paragon — peregan?

c-w-a-niaki — cwaniaki — kwani-ajejki?

seans-i-k — seansik — zansik?

Tara-ntula — tarantula — teranczele?

Fraj-dd-yy — frajdy — frajdi?

Jo-no-wa — jonowa — dżonowa?

Mat-jas — Matjas — Maczas?

ro-zta-rgnieniem — roztargnieniem — rotargnieniem?

W Windows 11 nie widać by naprawili.