Atak na kompa


(klonmarcin) #1

witam mam problem z kompem ponieważ zaczeło mi co chwilę wyskakiwać okienko firewala kerio o ataku i to coś uruchamia mi w menedzerze zadań firefoxa proces ten jest uruchomiony niezależnie od przegladarki

daje także loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:43:47, on 2006-09-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV883LP Utilities\C8XRCtl.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\oldewido.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\szef\Moje

dokumenty\Szkoła\Ważne\Bezpieczeństwo\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tu.kielce.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Program

Files\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -

C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

O4 - HKCU..\Run: [spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O4 - Global Startup: TV883LP Remote Control.lnk = C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV883LP

Utilities\C8XRCtl.exe

O8 - Extra context menu item: &WordWeb... - res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -

res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Program

Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free

Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download

Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Program

Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program

Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program

Files\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program

Files\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .pcg: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\nppcgplg.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) -

http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B6CD55BD-F4DE-4939-A3C3-295B39A80CDD}: NameServer

= 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt

Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. -

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

proszę o pomoc

:frowning: :frowning:


(Myszonus) #2

W logu czysto.


(klonmarcin) #3

to okienko wyskakuje co ok 2 minuty i uruchania proces firefoxa bardzo proszę o pomoc jak się tego pozbyc :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:


(Bbieniol) #4

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners


(klonmarcin) #5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:02:33, on 2006-09-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV883LP Utilities\C8XRCtl.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\szef\Moje dokumenty\Szkoła\Ważne\Bezpieczeństwo\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tu.kielce.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

O4 - HKCU..\Run: [spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O4 - Global Startup: TV883LP Remote Control.lnk = C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV883LP Utilities\C8XRCtl.exe

O8 - Extra context menu item: &WordWeb... - res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .pcg: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\nppcgplg.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B6CD55BD-F4DE-4939-A3C3-295B39A80CDD}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Bbieniol) #6

Prosiłem o log z Silent Runners - Hijacka już widziałem :slight_smile:


(klonmarcin) #7

loga silenta nie mogę wykonać robi się bardzo długo ale czym to może być spowodowane to wyskakiwanie okienka alertu o ataku w Explorer.EXE i uruchamieniu procesu firefoxa system jest niby czysty po skanowaniu avastem ad awarem spybotem ewido i urzycie worms doors cleaner :frowning: :frowning:


(Bbieniol) #8

Czekaj cierpliwie na komunikat :slight_smile:

Niekiedy log generuje się szybko, a niekiedy wolno :slight_smile:


(klonmarcin) #9

w tym komunikacie jest taka informacja


(Bbieniol) #10

Najpierw spróbuj podmienić plik C:\WINDOWS\ Explorer.EXE , dlatego:

Odpal Konsolę odzyskiwania z CD XP i wpisuj komendy:

expand X:\i386\explorer.ex_ C:\Windows\explorer.exe

EXIT

X to Twoja litera napędu :slight_smile:


(klonmarcin) #11

no to mam problem ponieważ nie mam cd z xp :frowning: :frowning:


(Myszonus) #12

C:\Windows\system32\dllcache\explorer.exe - a z tej lokalizacji sprawdź podmianę.


(klonmarcin) #13

w ogóle nie mam takiego folderu jak dllcache :frowning: :frowning:

Złączono Posta : 01.09.2006 (Pią) 16:44

może można ściągnąć z interetu ten plik explorer.exe ????

Złączono Posta : 01.09.2006 (Pią) 16:59

nie mam explolera w tej lokalizacji jest jeszcze jeden problem z panelem sterowania nie działąją większość opcji pojawia się komunikat

Aktualnie inny proces korzysta z tego pliku

:frowning: :frowning: