Atak Trojana


(Brygidaswietochowska1) #1

Witam,

W dniu wczorajszym, Avast kilkakrotnie informował mnie o trojanie. Starałam się usunąć go Avastem i po przeskanowaniu już nie pojawia się żaden komunikat, ale Avast nie działa tak jak powinien. Wyświetla informację "podsystem AAVM wykrył błąd RPC, operacja nie mogła zostać zakończona"

Proszę o pomoc.

Podaję logi.

// Połączono posty.

[quote]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:30:59, on 27-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\DOCUME~1\Brydzia\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BroadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Programy\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\Brydzia\USTAWI~1\Temp\winlogon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Programy\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 6621 bytes

[/quote]

(Arekmalek) #2

Automat:

Użyj SDFIX w trybie awaryjnym


(Brygidaswietochowska1) #3

SDFix: Version 1.119


Run by Brydzia on 27-12-07 at 15:32


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\10.TMP - Deleted

C:\11.TMP - Deleted

C:\12.TMP - Deleted

C:\13.TMP - Deleted

C:\14.TMP - Deleted

C:\15.TMP - Deleted

C:\8.TMP - Deleted

C:\9.TMP - Deleted

C:\A.TMP - Deleted

C:\B.TMP - Deleted

C:\D.TMP - Deleted

C:\E.TMP - Deleted

C:\F.TMP - Deleted

C:\A.tmp - Deleted

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-27 15:34:41

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden services & system hive ...


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{1866530D-5D57-3CA1-D1D6-2ACA85FBAF95}]

"oaboiefofceklebnocbjkjhjebdnol"=hex:61,69,68,64,6c,64,62,65,64,6f,6c,6d,61,69,6b,68,6d,6f,63,66,6e,..

"iaemeeikoiiilgbbje"=hex:6b,61,6a,64,70,61,67,70,63,6f,64,63,67,61,6d,6a,69,61,62,64,63,..

"haknodjnmpmmhack"=hex:6b,61,6a,64,69,62,69,63,6f,6f,66,6d,70,6b,6f,64,70,64,62,65,66,..


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program główny"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------


File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


Wed 17 Nov 2004 26,112 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Brydzia\Moje dokumenty\Brydzia - dokumenty\szkoa\WSE-I\semestr 3\POLITYKA gospodarcza\~WRL0001.tmp"

Sat 20 Nov 2004 28,672 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Brydzia\Moje dokumenty\Brydzia - dokumenty\szkoa\WSE-I\semestr 3\POLITYKA gospodarcza\~WRL1201.tmp"

Sat 20 Nov 2004 26,112 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Brydzia\Moje dokumenty\Brydzia - dokumenty\szkoa\WSE-I\semestr 3\POLITYKA gospodarcza\~WRL2197.tmp"

Sat 20 Nov 2004 30,208 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Brydzia\Moje dokumenty\Brydzia - dokumenty\szkoa\WSE-I\semestr 3\POLITYKA gospodarcza\~WRL3755.tmp"


Finished!

(Gutek) #4

A teraz jeszcze - Daj log z ComboFix