Auto reset?

Co się dzieje przynajmniej raz dziennie samoczynnie zresetuje mi się omputer czy morze to jakiś vir??

podczas zresetowania cos wyskakuje jakis komunikat

czy nie

daj Loga zobaczymy czy to softwerowy problem czy nie

poszukaj już to było na forum sam miałem takie problemy i zakładałem taki temat

ie ma rzadnego komunikato a oto log

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:53:56, on 2004-12-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdAlt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Fraps\fraps.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver MX 2004\Dreamweaver.exe

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp~e5d141.tmp

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp~e5d141.tmp

C:\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchportal.info/10055/

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\System32.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - HKLM…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

juz widze CWS

sciagaj CWShredder 2.1

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=55

kasujez z Loga tak /tryb awaryjny/

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

[CoolWebSearch parasite variant]

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)

[blazeFind hijacker variant]

O4 - HKLM…\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

[Windupdates adware variant]

O4 - HKCU…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

[NOT the legitimate winlogon.exe process, which should NOT figure in Msconfig/Startup!]

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

[Ebay.htm - dodatkowy przycisk w pasku narzedziowym w IE

z elementami szpiegowskimi]

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

[duble kasujesz]

wywal takze

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\System32.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

najpierw sciaqasz Windows Worms Doors Cleaner v1.4.1

http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

INFO:

zamykasz wszystkie porty /ALL/ w tym progsie

ze wzgledu na brak SP1 czy SP2

co do antyszpiega sciagnij sobie PestPatrol i zostaw

http://download.zonelabs.com/bin/free/p … olHome.exe

INFO:

skanujesz partycje systemowa

Ustawiasz na stale ochrone rzeczywista

Options/AutomaticScans

dajesz Launch

w PPMem, PPControl, CookiePatrol.

(Instrukcja, opis)

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … entry72774

oraz

ETD Security Scanner 3.0

http://www.download.com/ETD-Security-Sc … 29424.html

uzyj tych skanerow AV

–F-Secure–

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

–GeCAD (RAV)–

http://www.ravantivirus.com/scan/

sciagnij i zabezpiecz jeszcze tym SpywareBlaster 3.2 przegladarki

http://www.javacoolsoftware.com/sbdownload.html

INFO:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ht=blaster

jak niechcesz uzywac SP1 czy SP2 :slight_smile: :slight_smile: