Auto reset?


(Www Rodzynek) #1

Co się dzieje przynajmniej raz dziennie samoczynnie zresetuje mi się omputer czy morze to jakiś vir??


(Xiao19) #2

podczas zresetowania cos wyskakuje jakis komunikat

czy nie

daj Loga zobaczymy czy to softwerowy problem czy nie


(Lt Prochownik) #3

poszukaj już to było na forum sam miałem takie problemy i zakładałem taki temat


(Www Rodzynek) #4

ie ma rzadnego komunikato a oto log

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:53:56, on 2004-12-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdAlt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Fraps\fraps.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver MX 2004\Dreamweaver.exe

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\~e5d141.tmp

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\~e5d141.tmp

C:\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchportal.info/10055/

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\System32.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - HKLM..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34


(Xiao19) #5

juz widze CWS

sciagaj CWShredder 2.1

kasujez z Loga tak /tryb awaryjny/

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

[CoolWebSearch parasite variant]

O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing)

[blazeFind hijacker variant]

O4 - HKLM..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

[Windupdates adware variant]

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

[NOT the legitimate winlogon.exe process, which should NOT figure in Msconfig/Startup!]

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

[Ebay.htm - dodatkowy przycisk w pasku narzedziowym w IE

z elementami szpiegowskimi]

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

[duble kasujesz]

wywal takze

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\System32.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

najpierw sciaqasz Windows Worms Doors Cleaner v1.4.1

http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

INFO:

zamykasz wszystkie porty /ALL/ w tym progsie

ze wzgledu na brak SP1 czy SP2

co do antyszpiega sciagnij sobie PestPatrol i zostaw

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

INFO:

skanujesz partycje systemowa

Ustawiasz na stale ochrone rzeczywista

Options/AutomaticScans

dajesz Launch

w PPMem, PPControl, CookiePatrol.

(Instrukcja, opis)

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry72774

oraz

ETD Security Scanner 3.0

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... 29424.html

uzyj tych skanerow AV

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

sciagnij i zabezpiecz jeszcze tym SpywareBlaster 3.2 przegladarki

http://www.javacoolsoftware.com/sbdownload.html

INFO:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ht=blaster

jak niechcesz uzywac SP1 czy SP2 :slight_smile: :slight_smile: