Autoexec.nt


(Mi1sio2) #1

Dlaczego wciąż mi znika plik w katalogu WINDOWS\system32\ "autoexec.nt" . Czy jest to przyczyna zawirusowanych plików które zostały usunięte?.


(boczi) #2

Spróbuj użyć TEGO.


(Mi1sio2) #3

Sprawdziłem i jest następujący komunikat:

  • 16 bitowy podsystem Windows

  • C:\Windows\system32\autoexec.nt

  • ten plik systemowy nie nadaje się d uruchomienia aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Przyciśnij przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie aplikacji. został sprawdzony/usunięty


(boczi) #4

Zobacz:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo ... 23055.html


(Del15piero) #5

Start =>uruchom=> wpisz "repair" => znajdz ten plik i zkopjuj ten plik do c:Windows/system32


(JNJN) #6

Nadaj plikom autoexec.nt i config.nt atrybut tylko do odczytu.

Pomoc

http://forum.centrumxp.pl/viewtopic.php?t=23110


(Mi1sio2) #7

Nadałem atrybut Tylko do odczytu i oczekuję na wynik.