[AUTOIT] Program do klikania


(Ginter1) #1

Witam . Aha i żeby mój temat nie był znowu usunięty :

System operacyjny : Windows XP Profesional

Program : Autoit v3

Opis programu :

Jestem początkującym programistą i chciałem napisać taki program który by : Wchodził na bramkę proxy wklejał link , klikał go albo ok . Następnie gdy strona się załaduje miałby klikać w jeden punkt i zaczynać pracę od początku tylko na innym adresie proxy . Wszystko miało by się dziać w tle . Prosił bym aby ktoś napisał Dalszą część tego :

#Region ; ****Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI****

#AutoIt3Wrapper_icon=1256927434_Emulation2.ico

#AutoIt3Wrapper_outfile=Prisonwars-BOT v9.2.exe

#AutoIt3Wrapper_Compression=0

#AutoIt3Wrapper_UseUpx=n

#AutoIt3Wrapper_Res_Description=elitepvpers.pl

#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=9.2.0.0

#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=elitepvpers.pl

#AutoIt3Wrapper_Run_Obfuscator=y

#EndRegion ; ****Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI****

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

Opt("OnExitFunc", "exitx")

Opt("TrayAutoPause", 0)


$logowanie = 1
logowanie()


Func logowanie()

	If $logowanie = 1 Then


		#include 

		#include 

		#Region ### START Koda GUI section ### Form=

		$Form1 = GUICreate("Autoryzacja", 253, 141, 7, 277)

		$iee2 = _IECreateEmbedded()

		$Obj1_ctrl_ctrl = GUICtrlCreateObj($iee2, 0, 0, 957, 557)

		GUISetState(@SW_SHOW)

		#EndRegion ### END Koda GUI section ###

		_IENavigate($iee2, "http://www.elitepvpers.pl/autoryzacja/login.php")

		While 1

			$nMsg = GUIGetMsg()

			Switch $nMsg

				Case $GUI_EVENT_CLOSE

					Exit


			EndSwitch

			$text = _IEBodyReadText($iee2)

			$text = StringStripWS($text, 8)

			Switch $text

				Case "Złylogin/hasło"

					MsgBox(0, "Zły login lub hasło!", "Podano zły login lub hasło!")

					_IENavigate($iee2, "http://www.forum-top1.yoyo.pl/autoryzacja/login.php")

				Case "MaszVIP-a"

					Global $premium = 1

					GUIDelete($Form1)

					ExitLoop

				Case "BrakVIP-a"

					Global $premium = 0

					GUIDelete($Form1)

					ExitLoop

			EndSwitch

		WEnd

	Else

		Global $premium = 1

		Return 1

	EndIf


EndFunc ;==>logowanie


Global $victim = 1, $thanx, $plik = "set.dat", $wojna, $ver = "9.2", $doresetu

Jest to autoryzacja do strony . Jest to takie zabezpieczenie żeby nie można go było wstawić na inne forum . W tym programie chcę też aby ktoś zrobił drugą zakładkę a ja już w niej zrobię co trzeba . Z góry dziękuje i jeszcze raz mówię aby nie usuwać tego tematu !!