Automapa - Błąd, Nie można uzyskać dostępu do czujnika lokalizacji


(Kamilgol424) #1

Witam 


(Longhorn2009) #2

Nie ma możliwości wyboru portu COM w automapie?