Automatczne logowanie w Google Chrome

Czy w Google Chrome jest możliwość zalogowania się do strony internetowej za pomocą jakiegoś skrótu klawiszowego (np. Opera - Ctrl+Enter) zamiast autouzupełniania lub dodanie jakiegoś przycisku do logowania?