Automatczne logowanie w Google Chrome


(Karlik121) #1

Czy w Google Chrome jest możliwość zalogowania się do strony internetowej za pomocą jakiegoś skrótu klawiszowego (np. Opera - Ctrl+Enter) zamiast autouzupełniania lub dodanie jakiegoś przycisku do logowania?