Automatycze zaznaczenie wyświetlonego textu


(Thor1982) #1

Czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego że jeśli pojawi się dany text na stronie internetowej (jedno ze słów wcześniej wybranych prze zemnie) to się automatycznie zaznaczy??