Automatyczna mapa strony?


(Kloc221) #1

Witam szukam jakiegoś gotowego systemu automatycznej mapy strony. Nie chce mi sie co jakiś czas robić mapy i wrzucać je na serw szukam systemu, który automatycznie "sam" doda każdą podstronę którą dodam do swojego portalu.

Co mi polecacie ??


(ra-v) #2

A może lepiej i łatwiej zrobić generowany automatycznie sitemap.xml ?


(Neluto) #3

proponuje ci taka o to klase

<?php

//-----------------------------------------------------------------------------

/**

 * Klasa generująca mapę strony.

 *

 */

class SitemapGenerator {

  /**

   * Tablica linków.

   * @var array of SGLink

   */

  private $link;


  /**

   * Konstruktor domyślny.

   */

  public function __construct() {

    $this->clear_link();

  }


  /**

   * Dodaje link. Przekazać poszczególne parametry, albo obiekt SGLink jako

   * pierwszy parametr.

   * @param string|SGLink $loc

   * @param string $lastmod

   * @param string $changefreq

   * @param string $priority

   * @return SitemapGenerator

   */

  public function add_link($loc, $lastmod=NULL, $changefreq=NULL, $priority=NULL) {

    $this->link[] = ($loc instanceof SGLink)

      ? $loc

      : new SGLink($loc, $lastmod, $changefreq, $priority)

    ;

    return $this;

  }


  /**

   * Czyści link.

   * @return SitemapGenerator

   */

  public function clear_link() {

    $this->link = array();

    return $this;

  }


  /**

   * Zwraca link.

   * @return array of SGLink 

   */

  public function get_link() {

    return $this->link;

  }


  /**

   * Zwraca ostatni element link.

   * @return SGLink

   */

  public function get_last_link() {

    return end($this->link);

  }


  /**

   * Generuje treść z headerem, albo zwraca string.

   * @param bool $naglowek

   * @return void|string

   */

  public function generate($naglowek = FALSE) {

    $domdoc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');

    $domdoc->formatOutput = TRUE;


    $node_urlset = $domdoc->appendChild($domdoc->createElement('urlset'));

 		$node_urlset ->setAttribute('xmlns', 'http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9');


    foreach($this->get_link() AS $link) {

      $node_url = $node_urlset->appendChild($domdoc->createElement('url'));

      $link->generate_link($node_url, $domdoc);

    }

    if ($naglowek) {

      header('Content-type: application/xml; charset=utf-8');

      echo $domdoc->saveXML();

    } else {

      return $domdoc->saveXML();

    }

  }

}

//-----------------------------------------------------------------------------

/**

 * Klasa reprezentująca link.

 *

 */

class SGLink {

  /**

   * Adres URL strony.

   * Ten adres URL musi zaczynać się od prefiksu protokołu (na przykład http) i

   * kończyć kreską ułamkową, jeśli wymaga jej Twój serwer internetowy.

   * Ta wartość musi być krótsza niż 2048 znaków.

   * @var string

   */

  private $loc;


  /**

   * Data ostatniej modyfikacji pliku.

   * Ta data powinna mieć format W3C Datetime.

   * Format ten umożliwia pominięcie godziny i podanie samej daty w postaci RRRR-MM-DD.

   * Należy pamiętać, że ten tag jest niezależny od nagłówka If-Modified-Since (304),

   * który może zwracać serwer, a wyszukiwarki mogą używać informacji z tych dwóch

   * źródeł w odmienny sposób.

   * @var string

   */

  private $lastmod;


  /**

   * Częstotliwość zmian strony.

   * Ta wartość podaje wyszukiwarkom ogólne informacje i nie może dokładnie korelować

   * częstotliwości indeksowania strony. Prawidłowe wartości to:

   * always hourly daily weekly monthly yearly never

   * @var string

   */


  private $changefreq;


  /**

   * Priorytet tego adresu URL w odniesieniu do innych adresów URL w witrynie.

   * Prawidłowy jest zakres wartości od 0.0 do 1.0. Ta wartość nie ma wpływu na

   * porównywanie Twoich stron ze stronami innych witryn. Umożliwia ona jedynie

   * wskazanie wyszukiwarkom, które strony powinny być indeksowane przez roboty w

   * pierwszej kolejności. Domyślny priorytet strony jest równy 0.5.

   * @var string

   */

  private $priority;


  /**

   * Konstruktor.

   *

   * @param string $loc

   * @param string $lastmod

   * @param string $changefreq - always|hourly|daily|weekly|monthly|yearly|never

   * @param string $priority

   */

  public function __construct($loc, $lastmod=NULL, $changefreq=NULL, $priority=NULL) {

    $this->set_loc($loc)

      ->set_lastmod($lastmod)

      ->set_changefreq($changefreq)

      ->set_priority($priority)

    ;

  }


  /**

   * Ustawia loc.

   * @param string $loc

   * @return SGLink

   */

  public function set_loc($loc) {

    $this->loc = strip_tags((string) $loc);

    return $this;

  }


  /**

   * Ustawia lastmod.

   * @param string $lastmod - date

   * @return SGLink

   */

  public function set_lastmod($lastmod) {

    $this->lastmod = strip_tags((string) $lastmod);

    return $this;

  }


  /**

   * Ustawia changefreq.

   * @param string $changefreq - always|hourly|daily|weekly|monthly|yearly|never

   * @return SGLink

   */

  public function set_changefreq($changefreq) {

    $this->changefreq = NULL;

    if ($changefreq == 'always' OR $changefreq == 'hourly' OR $changefreq == 'daily' OR

      $changefreq == 'weekly' OR $changefreq == 'monthly' OR $changefreq == 'yearly' OR

      $changefreq == 'never')

    {

      $this->changefreq = $changefreq;

    }

    return $this;

  }


  /**

   * Ustawia priority.

   * @param string $priority

   * @return SGLink

   */

  public function set_priority($priority) {

    $this->priority = strip_tags((string) $priority);

    return $this;

  }


  /**

   * Zwraca loc.

   * @return string

   */

  public function get_loc() {

    return htmlentities($this->loc, ENT_QUOTES, 'UTF-8');

  }


  /**

   * Zwraca lastmod.

   * @return string

   */

  public function get_lastmod() {

    return date('Y-m-d', strtotime($this->lastmod));

  }


  /**

   * Zwraca changefreq.

   * @return string

   */

  public function get_changefreq() {

    return $this->changefreq;

  }


  /**

   * Zwraca priority.

   * @return string

   */

  public function get_priority() {

    return $this->priority;

  }


  /**

   * Generuje DOM link

   * @param DOMNode $node

   * @param DOMDocument $domdoc

   * @return SGLink

   */

  public function generate_link(&$node, &$domdoc) {

    if ($this->loc) {

      $node->appendChild($domdoc->createElement('loc', $this->get_loc()));

      if ($this->lastmod) {

        $node->appendChild($domdoc->createElement('lastmod', $this->get_lastmod()));

      }

      if ($this->changefreq) {

        $node->appendChild($domdoc->createElement('changefreq', $this->get_changefreq()));

      }

      if ($this->priority) {

        $node->appendChild($domdoc->createElement('priority', $this->get_priority()));

      }

    }

    return $this;

  }

}

//-----------------------------------------------------------------------------

?>

a tak sie jej uzywa

<?php

// Przyłączenie klasy SitemapGenerator

include 'SitemapGenerator.php';


// Utworzenie obiektu

$obiekt = new SitemapGenerator;


// Dodanie linków

$link = new SGLink('http://l1.com.pl', '1999-12-01', 'daily', '1.0');

$link->set_lastmod('1999-01-01')

  ->set_changefreq('weekly')

;


$obiekt->add_link($link)

  ->add_link(new SGLink('http://www.ex.com/cat?id=12&desc=vacation'))

  ->add_link('http://example.com/', '2005-01-01', NULL, '0.8')

  ->add_link('http://example.com/info/', NULL, 'daily', '0.2')

;

$obiekt->get_last_link()->set_lastmod('2005-02-02');


// Automatyczne generowanie linków

for ($i = 1; $i< 10; $i++) {

  $obiekt->add_link('http://page.com/article/'.$i, NULL, 'weekly');

}


// Wypisanie zawartości wraz z nagłówkiem xml

$obiekt->generate(TRUE);


// LUB


// Zapisanie mapy do pliku xml

//$plik = 'sitemap.xml';

//file_put_contents($plik, $obiekt->generate(FALSE));


?>

reszta juz zalezy jaki masz portal autorski skrypt/cms czy moze jeden z dostepnych w sieci, jesli ta druga opcja poszukaj raczej moduly ktory to zrobi za ciebie

bardzo latwo mozna sobie pobrac z bazy odpowiednie dane aby stworzyc linki i wykorzystac ta klase do wlasnych potrzeb

jak by sie ktos pytal skad ja mam to na http://www.phpclasses.org/ jest tego pelno

zajrzyj jeszcze tu http://sitemaps.org/pl/protocol.php przyda sie poczytac


(Kloc221) #4

Właśnie o to mi chodzi :slight_smile: