Automatyczne logowanie ostatniego użytkownika Windows 8


(Surmapiotr) #1

Metoda 1.

Założyć hasło na konto

Metoda 2.

uruchom secpol.msc

Zasady lokalne / Opcje zabezpieczeń/ Logowanie interakcyjne / "Nie wyświetlaj nazwy ostatniego użytkownika". - włącz