Automatyczne logowanie w windows XP


(Kasten) #1

Jak wyłączyć aytomatyczne logowanie w windows Xp?


(Agatonster) #2

Kasten

Zobacz tutaj

Pozdrawiam