Automatyczne opisy w mirandzie


(Michalzbr) #1

Siema mam mirande i taki problem że opisy same się ostawiają. Jak to zmienić?


(deFco247) #2

Opcje -> Wiadomości -> przy każdym statusie ustaw Użyj domyślnie tej samej wiadomości co ostatnio.