Automatyczne usuwanie DLL. i Kopia systemu z SCANREG.exe


(Masaj) #1

Podczas uruchamiania jakiejś aplikacji system kopiuje wszystkie jej pliki DLL do pamięci. Po uruchomieniu wielu aplikacji podczas jednaj sesji (po restarcie peceta pamięć jest zwalniana) pamięć zostaję zaśmiecona wieloma bibliotekami dawno zamkniętych już aplikacji. Pracę systemu Windows znacznie przyspieszy włączenie opcji automatycznego kasowania bibliotek DLL z pamięci.

  1. Uruchom edytor rejestru

  2. Utwórz wartość DWORD o nazwie "AlwaysUnloadDLL" w kluczu [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

  3. Ustaw ją na 1


Kontroler Rejestru uruchamiany jest poleceniem SCANREG.EXE.

Zakłada on kopie zapasowe Rejestru w pięciu ponumerowanych

archiwach CAB. Mieszczą się one w katalogu %windir%\ SYSBCKUP

i noszą nazwy RB00x.CAB (x oznacza numer kopii). Można je

rozpakowywać bez użycia SCANREG.EXE i odtwarzać pliki Rejestru

ręcznie przy użyciu narzędzia EXTRACT.EXE. Oprócz Rejestru we

wspomnianych archiwach znajdują się zbiory konfiguracyjne

WIN.INI i SYSTEM.INI, niezbędne do wczytywania

Windows 98 i Me.

Każdorazowo podczas uruchamiania Windows Kontroler analizuje

Rejestru i w razie wystąpienia błędów, zastępuje uszkodzone

pliki Rejestru zapasowymi kopiami.

Jeśli odczuwasz problemy z uruchomieniem systemu, podczas jego

kolejnego startu wciśnij klawisz F8 po zniknięciu ekranu BIOS

i wybierz polecenie Tylko tryb awaryjny (w Windows Me

konieczne jest skorzystanie z dyskietki startowej). W wierszu

poleceń wpisz scanreg, wciśnij Enter i naciśnij

przycisk Rozpocznij - rozpocznie się analiza Rejestru.

Przycisk Pokaż kopie przywołuje listę z kopiami Rejestru

w archiwach CAB. W oparciu o daty utworzenia, wybierz tę kopię,

która powinna działać bez zarzutu, wciśnij przycisk Przywróć,

a po odtworzeniu Rejestru zrestartuj system.