Automatyczne wydłuzanie tla wedlug tekstu


(Aro King) #1

(mario@) #2

To tło

background-image: url(Obrazki/index_29.jpg);

?? Ale jak rozjeżdżać (tło - raz piszesz że ma się rozciągać/powielać razem z tekstem a raz, że rozjeżdża się w dół, nie ma się powielać) ? Niezbyt dokładnie to opisałeś więc strzelam.

Wywal z #index-29_ parametr height:427px;