Automatyczne wystawianie postów na firmowym facebooku


(northwest) #1

Witam serdecznie,
Mam profil na Facebooku firmowy oraz prywatny.
Chciałbym zrobić skrypt do automatycznej publikacji postów na moim profilu firmowym.

Mam taki skrypt:

 

 

 

require_once( 'Facebook/autoload.php' );

  

  $fb = new Facebook\Facebook([

   'app_id' => '0000000000000000000',

   'app_secret' => '123456789098765432123',

   'default_graph_version' => 'v2.5',

  ]);

   

  $helper = $fb->getRedirectLoginHelper();

  

  $_POST['backurl'] = str_replace("facebook_create.php", "facebook_create2.php", $_POST['backurl']);

  

  $permissions = ['email', 'manage_pages ', 'user_photos', 'publish_actions', 'publish_pages', 'pages_manage_instant_articles', 'public_profile', 'user_friends', 'pages_messaging', 'user_posts', 'user_website'];

  $loginUrl = $helper->getLoginUrl($_POST['backurl'], $permissions);

  header("location: ".$loginUrl);

 

 

oraz (facebook_create2.php):

 

 

require_once( 'Facebook/autoload.php' );

   

  $fb = new Facebook\Facebook([

     'app_id' => '0000000000000000000',

     'app_secret' => '123456789098765432123',

     'default_graph_version' => 'v2.5',

    ]);

   

  $helper = $fb->getRedirectLoginHelper(); 

   

  try { 

   $accessToken = $helper->getAccessToken(); 

  } catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) { 

   // When Graph returns an error 

   

   echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage(); 

   exit; 

  } catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) { 

   // When validation fails or other local issues 

   

   echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage(); 

   exit; 

  } 

   

   

  try {

   // Get the Facebook\GraphNodes\GraphUser object for the current user.

   // If you provided a 'default_access_token', the '{access-token}' is optional.

   $response = $fb->get('/me?fields=id,name,email,first_name,last_name', $accessToken->getValue());

  // print_r($response);

  } catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {

   // When Graph returns an error

   echo 'ERROR: Graph ' . $e->getMessage();

   exit;

  } catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {

   // When validation fails or other local issues

   echo 'ERROR: validation fails ' . $e->getMessage();

   exit;

  }

  $me = $response->getGraphUser();

  //print_r($me);

  echo "<br/><br/><br/>";

  echo "<pre>";

  print_r($me);

  echo "</pre>";

  echo "<br/><br/><br/>";

  echo "Full Name: ".$me->getProperty('name')."<br>";

  echo "First Name: ".$me->getProperty('first_name')."<br>";

  echo "Last Name: ".$me->getProperty('last_name')."<br>";

  echo "Email: ".$me->getProperty('email')."<br>";

  echo "TOKEN: ".$accessToken."<br>";

  echo "Facebook ID: <a href='https://www.facebook.com/".$me->getProperty('id')."' target='_blank'>".$me->getProperty('id')."</a>"."<br>";

  

  

  

  echo "<br/><br/><br/>";

  echo "<pre>";

  print_r($_GET);

  echo "</pre>";

$finalna_data = date('Y-m-d', strtotime('+55 days', time()));

$tajny_token = $accessToken;      $stmt = $db->prepare("UPDATE cms_admin_firma SET facebook_enable=:facebook_enable, facebook_data=:facebook_data, facebook_token=:facebook_token WHERE gt_id=:gt_id;");      

      $stmt->bindValue(':facebook_enable', '1', PDO::PARAM_STR);

      $stmt->bindValue(':facebook_data',($finalna_data), PDO::PARAM_STR);

      $stmt->bindValue(':facebook_token',($tajny_token), PDO::PARAM_STR);

      $stmt->bindValue(':gt_id', ($_SESSION['cms_user_id']), PDO::PARAM_INT);

      $stmt->execute();

      $stmt->closeCursor();

 

Mój kod do dodawania postów (do crona):

 

$data_startu = date("Y-m-d", strtotime("-0 day"));

  

  $stmt = $db->prepare("SELECT gt_id, facebook_token FROM cms_admin_firma WHERE facebook_enable = '1' and facebook_token <>'';");

  $stmt->execute();

  foreach ($stmt as $wartt) {

  

  

  

  define('FACEBOOK_SDK_V4_SRC_DIR', __DIR__.'/Facebook/');

  require_once( __DIR__.'/Facebook/autoload.php');

  

  

  

  

  $fbData = array(

  'app_id' => '0000000000000000000',

       'app_secret' => '123456789098765432123',

       'default_graph_version' => 'v2.5',

  );

   

  $fb = new Facebook\Facebook($fbData);

   

  //// get following data from the db or just replace them ////

  $title = "Auto Post on Facebook Using PHP SDK v5";

  $targetUrl = "https://www.nazwa.pl";

  $imgUrl = "https://www.nazwa.pl/images/logo.png";

  $description= "opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, opis, ";

  

  $params["message"] = $title;

  $params["link"] = $targetUrl;

  $params["picture"] = $imgUrl;

  $params["description"] = $description;

   

  // get access token from the database or you can directly put here

  $access_token = baza_odczyt($wartt['facebook_token']);

   

  // post to Facebook

  try {

   // Returns a `Facebook\FacebookResponse` object

   $response = $fb->post('/me/feed', $params, $access_token);

  } catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {

   echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();

   exit;

  } catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {

   echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();

   exit;

  }

   

  $graphNode = $response->getGraphNode();

   

  echo 'Posted with id: ' . $graphNode['id'];

  

  }

 

 

Skrypt działa super, bez problemu publikuje posty na PRYWATNYM profilu Facebooka.
Chciałbym jednak żeby posty były publikowane na profilu FIRMOWYM.

Jak to zrobić?
Wydaje mi się iż zapisuję w 1 skrypcie token użytkownika prywatnego, nie firmowego - i dlatego posty idą na profil prywatny?

Wiecie może jak naprawić ten problem?

Bardzo proszę o pomoc.
Northwest
ps. nie mam za dużo uprawnień w tej aplikacji?