Autoodtwarzanie płyt w windows xp!


(kristoff08) #1

jak włączyć?


(Cosik Ktosik) #2

w start->uruchom wpisujesz "gpedit.msc" i tam

Konfiguracja Komputera->Szablony administracyjne->System, tam "Wylacz funkcje Autoodtwarzanie" i to musisz dac na "Wyłączone"

Ewentualnie użyj programu AutoFix.exe.


(michall36) #3

lub jeszcze możesz wykonać to:

Otwórz notatnik i wklej :

Windows Registry Editor Version 5.00


  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

  "NoDriveAutoRun"=-

  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

  "AutoRun"=dword:00000001


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]

  "NoDriveAutoRun"=-

  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart