Autostart - moje dokumenty - prosze o pomoc


(Szymon R.) #1

Ostatnio robilem skan kompa (przedwczoraj)i wywalilo mi wira :

Virus:Bck/GgDoor.A

lokalizacja:

C:\WINDOWS\LastGood\System32\userinit.exe

Dzis odpalam moja “rakiete” a tu pac pac pac - pojawily sie 3 okna a w nich “moje dokumenty” i za nic nie wiem jak sie tego pozbyc ;/

podejrzewam ze ma to zwiazek z tym wirem bo:

  • otworzylem msconfig/ a w nim byl oczywiscie zaznaczony autostart userinit.exe (to chyba w kazdej windzie jest)

  • w rejestrze znalazlem wpis

1qaw3edr5 / REG_SZ / C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

dodaje tez log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:34:36, on 2005-12-08

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcregwiz.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\progra~1\mcafee\MCAFEE~1\masalert.exe

C:\Program Files\NewFon\NewFon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

c:\progra~1\mcafee\mcafee antispyware\massrv.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\Program Files\WLAN\WlanMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\QConsole.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\abc\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [McRegWiz] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcregwiz.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [_AntiSpyware] c:\progra~1\mcafee\MCAFEE~1\masalert.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\spydoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "E:\narzedzia\freeram xp pro 1.40\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win

O4 - HKCU\..\Run: [XSC SIP Client] "C:\Program Files\NewFon\NewFon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O4 - Startup: Configuration & Monitor Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O12 - Plugin for .mpga: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: McAfee AntiSpyware Service - McAfee, Inc. - c:\progra~1\mcafee\mcafee antispyware\massrv.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

wiec mysle ze to ma zwiazek z tym wirem. Jak sobie z tym poradzic?? To cos slimaczy mi kompa !!


(Kuz5) #2

Start z cd XP do Konsoli Odzyskiwania i użyc komendy:

EXPAND X:\i386\USERINIT.EX_ C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

Gdzie X to literka twojego Cd-Roomu

Proponuje odinstalowac Spyware Doctor


(Szymon R.) #3

ok spoko ale jak to zrobic tzn jak sie dostac do tej konsoli ?? Trzeba tez w awaryjnym ??


(Gutek) #4

kuz5 podał limka kliknij i poczytaj - kliknij w Konsoli Odzyskiwania


(Szymon R.) #5

mam konsole wszystko sie uruchamia ok a jak wpisuje ta komende to pokazuje sie komunikat ze nie mozna zdekompresowac pliku ;/

A nie mozna go po prostu skopiowac z plytki i zamienic z tym na kompie?? czy jest az tak wazny ??

Złączono Posta : 09.12.2005 (Pią) 19:55

albo przez hijack to zalatwic ;/ sam juz nie wiem co mam robic ;/ odpowiedzcie !!


(Gutek) #6

Zrób tak


(Szymon R.) #7

Czy wszystko dobrze napisałeś ?? za nic mi nie działa ;/ pokazuje komunikat “zły prametr” czy cos takiego ;/


(Gutek) #8

EXPAND X:\i386\USERINIT.EX_ C:\WINDOWS\system32\userinit.exe spacje zachowujesz???


(Szymon R.) #9

tak ;/


(Gutek) #10

Co wstawiasz za X???


(Szymon R.) #11

Za X wstawiam E czyli oznaczenie napedu w którym znajduje sie płóyta z Windowsem

Złączono Posta : 11.12.2005 (Nie) 11:48

A nie mozna tego pliku poprostu “podmienić” z innym z innego kompa ??

I ponawiam pytanie - co mógłbym (patrząc na mój log) usunąć, aby komp mi tak nie ślimaczył ??

Proszę o odpowiedź. ![-o<


(Gutek) #12
  • Czy na pewno pod X podstawiłeś właściwą literę CD-ROMu? Konsola może INACZEJ mapować liternictwo ROMów niż Windows i jeśli istnieje cień podejrzenia daje się komendę MAP która listuje napędy z literami które przyznaje dla siebie Konsola

Ok spróbuj tak:

EXPAND X:\i386\USERINIT.EX_

COPY USERINIT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERINIT.EXE


(Szymon R.) #13

Mam 2 napędy E i wirtualny F (jeszcze jest G z clone CD ale wyłączony) winda siedzi w E więc powinno być ok. Na razie nie mam możliwości sprawdzic Twojej komendy, zrobie to wieczorem ;/ Mam tylko pytanie : czy obie następują po sobie?? Czyli czy 1–>spacja–> druga?? Ja jestem zupełnie zielony w kwestiach wiersza poleceń itp. ;/


(Gutek) #14

EXPAND spacja X:\i386\USERINIT.EX_

COPYspacjaUSERINIT.EXEspacjaC:\WINDOWS\SYSTEM32\USERINIT.EXE


(Szymon R.) #15

;/

Zrobiłem jak napisałeś

Ładnie zdekompresowałem plik potem zastąpiłem tamten, restatuje kompa i to samo ;/ Ja już nie mam pojęcia co jest grane ;/

Złączono Posta : 11.12.2005 (Nie) 18:48

Spróbowałem potem jeszcze raz i spytało znowu czy zamenić plik USERINIT.EXE ja tym razem nie wybrałem opcji “tak” tylko “wszystkie” jako że plik USERINIT.EXE znalazłem na swoim kompie w 3 miejscach (i wyskakują 3 okna). Niestety, nie podziałało. :evil: Co mam robić ??

W rejestrze również znlazłem 3 odnośniki do tej aplikacji (to jest chyba w logu).

Pomocy już nie ma siły na tego złoma !!