Autoupdatev2


(Zagorskid) #1

Od pewnego czasu w autostarcie znajduje się ten program: autoupdatev2

Lokalizacja: C:\WINDOWS\system32\autoupdatev2.exe

W wydawcy pisze Microsoft Corp.

Czy są to aktualizacje automatyczne czy coś innego? Pewnego razu NOD32 usunął ten plik, podając:

Kerio przy każdym uruchamianiu windy pyta o zezwolenie na połączenie dla tego pliku. Nie tworzę reguły, bo nie wiem co to jest :?

No właśnie: co to jest? :smiley:


(Grebo) #2

Wg mnie to syf. Daj loga do działu bezpieczeństwo.


(Zagorskid) #3

Mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:48:04, on 2005-10-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\rmctrl.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\autoupdatev2.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Dawid\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zagorskid.cba.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = localhost:4001

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\WINDOWS\system32\rmctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [autoupdatev2] C:\WINDOWS\system32\autoupdatev2.exe

O4 - Startup: Gadu Gadu.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\PGGForever.exe

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O4 - Startup: SAM.lnk = C:\Program Files\SAM\SAM.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - C:\Documents and Settings\Dawid\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{23D0910D-6831-4109-B919-243C57A3BA82}: NameServer = 195.225.36.2,195.225.36.16

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

(Kuz5) #4

Usun to:

Plik wywal z dysku ręcznie w trybie awaryjnym


(Zagorskid) #5

Dzięki, usunąłem. A co to było? Bo szukałem na googlach i zdania były podzielone... Nie ma to coś wspólnego z aktualizacjami automatycznymi windowsa?