Avast informuje o wysyłaniu poczty

Log czysty. :slight_smile: