Avast Internet Security - zapora


(Robptasz) #1

Zainstalowałem Avasta Internet Security z przekonaniem, że zapora Avasta zastąpi systemową win 7. Tak się jednak nie stało, wciąż zapora win 7 jest aktywna, w związku z tym mam pytanie : na jakiej zasadzie działa zapora Avasta. Dodam, że na podstawie informacji pochodzącej z aplikacji Avast wynika, że zapora jest aktywna i działa poprawnie.


(Robptasz) #2

już to uczyniłem, ale po wyłączeniu zapory systemowej win 7 pojawia się komunikat o braku jakiejkolwiek zapory co może wywołać zdumienie bowiem Awast Internet Security jest w nią wyposażony.


(maniek8902) #3

Po pierwsze to pamiętaj o tym że najpierw wyłączamy zaporę systemową a następnie instalujemy pakiet Avasta Internet Security. Odinstaluj Avasta najlepiej specjalnym narzędziem do tego,wyłącz zaporę systemową i ponownie zainstaluj Avasta Internet Security,powinno być ok. :smiley: