Avast nie może usunąć trojana

Zagnieździł mi się trojan: INF:Autorun.inf w pilku C:\autorun.inf. Avast nie moze go usunać, ani przenieść do kwarantanny. Czy mogę ręcznie go ręcznie usunąć z dysku, lub jeśli to możliwe co zmienić w jego zawartości?

;oa4rwK38k4ao5idSKoj3cj3j6lao0407ssS3oqjka4dkpfasAq9defXK53ak7asf59k4aA2lDD82diai9q1sr5l2AZkAw0o3nLk

[AutoRun]

;kodSq7kp40DrlDk854Aa0q6Sso7aw

open=d.com

;Owi10l2koJ3Za7JKwIk9DasA8sFknAkw33qr3Kik4o

shell\open\Command=d.com

;Ks042Xw2KOo1LqHd0JllidrwKifsDalI4k4frL9kSsA0D3s8dL0s28iLmkww2eA

shell\open\Default=1

;ScXD3Kn3qdKla53a

shell\explore\Command=d.com

;3ldKXskKlar2ks2sipwKwLA0ilq44D37kw0kD3Lrir22f12ds9qKo0kLr8daSJsDqdrasAalfjrd4Caolwk1rDLljZi7aZrwAswdKwDid570JIlFi2ie1SOAo3q5o

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642 przeskanuj nim system daj log na forum

:slight_smile:

Wklejam loga:

ComboFix 08-01-17.5 - Toshiba 2008-01-17 20:28:10.7 - NTFSx86

Otwórz notatnik i wklej

File::

C:\d.com

C:\ntde1ect.com

C:\WINDOWS\system32\avpo.exe

C:\WINDOWS\system32\avpo0.dll

G:\ntde1ect.com

E:\AutoRun.exe


Registry:: 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avpa"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

zapisz jako CFScript (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

na pytanie “1 or 2” - to wpisz 1 i naciśnij ENTER

Powinno rozpocząć się usuwanie

potem nowy log z usuwania

pobierz HijackThis log na forum

:slight_smile:

Log z Combo Fix:

ComboFix 08-01-17.5 - Toshiba 2008-01-17 21:14:28.8 - NTFSx86

Running from: C:\Documents and Settings\Toshiba\Dane aplikacji\Gamers Tower\Multi User Desktop 2004\Default\Web\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Toshiba\Dane aplikacji\Gamers Tower\Multi User Desktop 2004\Default\Web\CFScript.txt

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]


FILE

C:\d.com

C:\ntde1ect.com

C:\WINDOWS\system32\avpo.exe

C:\WINDOWS\system32\avpo0.dll

E:\AutoRun.exe

G:\ntde1ect.com

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\d.com

C:\ntde1ect.com

C:\WINDOWS\system32\avpo.exe

C:\WINDOWS\system32\avpo0.dll


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-12-17 to 2008-01-17 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-01-17 20:03 . 2000-08-31 08:00	51,200	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2008-01-17 16:45 . 2008-01-17 17:43	


Oraz z HijackThis:

[code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:51:36, on 2008-01-17 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\acs.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\system32\bmwebcfg.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\ERA\blueconnect compressor\bmoc.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\ERA\blueconnect compressor\bmctl.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFWAN.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\wrctrl.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe C:\WINDOWS\notepad.exe C:\Program Files\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\ERA\blueconnect compressor\bmop.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Toshiba\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.141\HijackThis.exe C:\DOCUME~1\Toshiba\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.547\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bollywood.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Catcher Class - {ADECBED6-0366-4377-A739-E69DFBA04663} - C:\Program Files\Moyea\FLV Downloader\MoyeaCth.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” O4 - HKLM…\Run: [Apoint] “C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe” O4 - HKLM…\Run: [PadTouch] “C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe” O4 - HKLM…\Run: [CeEKEY] “C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe” O4 - HKLM…\Run: [HWSetup] “C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe” hwSetUP O4 - HKLM…\Run: [TPNF] “C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe” O4 - HKLM…\Run: [SmoothView] “C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe” O4 - HKLM…\Run: [Tvs] “C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe” O4 - HKLM…\Run: [DDWMon] “C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe” O4 - HKLM…\Run: [LXBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBTtime.dll,_RunDLLEntry@16 O4 - HKLM…\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe O4 - HKLM…\Run: [TPSMain] TPSMain.exe O4 - HKLM…\Run: [SVPWUTIL] “C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe” SVPwUTIL O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM…\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM…\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM…\Run: [pdfFactory Pro Dyspozytor v3] “C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe” /source=HKLM O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot O4 - HKLM…\Run: [{067A4D22-0884-4116-9A39-A1A740C8D447}] “C:\Program Files\ERA\blueconnect compressor\bmoc” -d O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKLM…\Run: [NodLogin] C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\nodlogin.exe O4 - HKLM…\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKCU…\Run: [TOSCDSPD] “C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe” O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU…\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe” O4 - HKCU…\Run: [WITaj!] rem – Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000 O4 - HKCU…\Run: [WrCtrl] “C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\wrctrl.exe” O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe O4 - Startup: Y’z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: Upload - {FD4E2FF8-973C-4A19-89BD-8E86B3CFCFE1} - C:\Program Files\Free Download Manager\FUM\fumiebtn.dll O9 - Extra button: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU) O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Tłumacz na angielski - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU) O9 - Extra button: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU) O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Tłumacz na polski - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU) O9 - Extra button: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU) O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D72-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\translatica\bin\win\int\browser\iepolengextension.dll (HKCU) O10 - Broken Internet access because of LSP provider ‘bmnet.dll’ missing O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{F218D602-A4CC-4F61-842A-AB3097E76354}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: Bytemobile Web Configurator (bmwebcfg) - Bytemobile, Inc. - C:\WINDOWS\system32\bmwebcfg.exe O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe O23 - Service: EFTP3 Server (EFTP3Server) - Lester Clayton Limited - C:\Program Files\EFTP\EFTP3ServerService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbtcoms.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing) O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: Kerio WinRoute Firewall (WinRoute) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\winroute.exe

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Pobierz program SDFix