Avast nie radzi sobie z trojanami - pomocy!


(Maaart) #1

Witam, bardzo prosze o pomoc w usunieciu 2 trojanow wykrytych przez AVAST. Program nie radzi sobie ani z usuniéciem ich ani z poddaniem kwarantannie. Problem w tym, ze nie moge zainstalowac zadnego innego programu, ktory moglby poradzic sobie z nimi bo przy instalacji wyskakuje komunikat (....... is not valid win32 application). Nie moge rowniez skorzystac ze skanerow online, bo strony nie otwieraja sie. Korzystanie z internetu rowniez zostalo utrudnione, podczas proby otwierania stron internetowych google przekierowuja mnie na jakies dziwne strony.

Bardzo prosze o pomoc.

Ponizej zamieszczam log HijackThis, prosze o sprawdzenie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:00:12, on 2008-08-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Virgin Broadband\PCguard\Fws.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED FREE\a2service.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe

C:\Program Files\CA\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\sdpasvc.exe

D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifSvc.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\lphcruuj0evvv.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Boots F2CD\Picture Suite\InsDetect.exe C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Lubo\LOCALS~1\Temp\Rar$EX01.609\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource= ... =CT1098640

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= ... &pf=laptop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

Settings,ProxyOverride = localhost

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

F3 - REG:win.ini: load=d:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: Pop-Up Blocker BHO - {3C060EA2-E6A9-4E49-A530-D4657B8C449A} - C:\Program Files\Virgin Broadband\PCguard\pkR.dll O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no

file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no

file)

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /nodetect

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe O4 - HKLM..\Run: [uIUCU] C:\DOCUME~1\Lubo\LOCALS~1\Temp\UIUCU.EXE

-CLEAN_UP -S -S2

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM..\Run: [Workflow] F:\Workflow.exe O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO O4 - HKLM..\Run: [-FreedomNeedsReboot] "C:\Program Files\Virgin Broadband\PCguard\ZkRunOnceR.exe" O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ASRInst_V] C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\Program Files\Common Files\Panasonic\PSL_DMOG726Dec.dll" /s O4 - HKLM..\Run: [lphcruuj0evvv] C:\WINDOWS\system32\lphcruuj0evvv.exe

O4 - HKLM..\Run: [sysrest32.exe] C:\WINDOWS\system32\sysrest32.exe O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1 O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [boots Insert Detect] C:\Program Files\Boots F2CD\Picture Suite\InsDetect.exe O4 - HKCU..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" O4 - HKCU..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount O4 - HKCU..\Run: [22592558205193665089650092303360] C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Device Detector 3.lnk = C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Fast Start.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International* O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_GB&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class)

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED FREE\a2service.exe O23 - Service: Urzadzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: DvpApi (dvpapi) - Authentium, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Authentium\AntiVirus\dvpapi.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Harmonogram automatycznej uslugi LiveUpdate - Unknown owner

  • C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Usluga iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: CA Pest Patrol Realtime Protection Service (ITMRTSVC) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service

(LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifSvc.exe" /m PifEng.dll (file missing) O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation

  • C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: Virgin Broadband PCguard Update Service (RPSUpdaterR) - Radialpoint Inc. - C:\Program Files\Virgin Broadband\PCguard\rpsupdaterR.exe O23 - Service: PCguard Firewall (RP_FWS) - Virgin Media - C:\Program Files\Virgin Broadband\PCguard\Fws.exe O23 - Service: SDPAUMS server service (SDPASVC) - Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. - C:\WINDOWS\system32\sdpasvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


(Gutek) #2
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource= ... =CT1098640

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Maaart) #3

Sorry, ale jak mam usunac ten wpis?

Jestem laikiem w walce z trojanami, wirusami itp.


(Neon1992) #4

HijackThis -> przeskanuj bez loga (tą opcją niżej niż wcześniej skanowałeś) -> zaznacz wpis podany przez Gutek2222 , -> Fix Checked.


(Maaart) #5

Wielkie dzieki, teraz to brzmi bardziej zrozumiale... dla mnie :slight_smile:

:lol:


(Gutek) #6

Daj log z ComboFix - opis viewtopic.php?f=16&t=36654


(Maaart) #7

Wpis HJT usuniety.

Nie moge pobrac programu ComboFix, wyskakuje komunikat program not found lub jakies bledy diagnostyczne. Co zrobic?


(Gutek) #8

Wykonaj skan Dr. Web CureIt + raport!


(Maaart) #9

link nie działa :frowning:


(Gutek) #10

Jak nie działa - http://www.freedrweb.com/


(Maaart) #11

No moze to moj net.

Mam komunikat address not found!

Szukać programu na innych stronkach?


(Gutek) #12

To pobierz http://www.malwarebytes.org/mbam.php i przeskanuj!


(Maaart) #13

Też nie otwiera się strona!


(Gutek) #14

A ta - http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... 1.07351+PL :slight_smile:


(Maaart) #15

Tak jak juz wspominalem nie moge zainstalowac nic na dysku, bo przy zapisie aplikacji wyskakuje komunikat (....... is not valid win32 application).

Co moge zrobic w takim wypadku?


(Neon1992) #16

W tym momencie na twoim miejscu bym sformatował komputer, ale czekaj na rady innych.


(Dom@) #17

http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html < A ten skaner on-line działa? (uruchom koniecznie przez IE!)


(Maaart) #18

Hmm dziala, ale podczas skanowania restartuje sie komputer i musze zaczynac od poczatku.Probowalem 3 razy i do momentu restartu kaspersky nic nie znalazl.


(Leon$) #19

spróbuj skorzystać z tej porady

Błędy / Skutki uboczne stosowania ComboFix

http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642

:slight_smile:


(Maaart) #20

po wielkich trudach udało mi się przeskanować kompa Malware-bytes.Wykrył 7 zagrożen: 6 trojanów i 1 adware. Nie

stety chyba nie radzi sobie z ich usunieciem, bo przenosi je do kwarantanny, usuwa, ale przy kolejnym skanie znowu je wykrywa.

Teraz probuje zeskanowac Dr.Web. Po kilku minutach skanowania komp zrestartował się wiec musze zaczac jeszcze raz.

Macie jakies pomysły co teraz?

Aha ComboFix nie działa :frowning: