Awaria Firefox-a i utrata zakładek

Witam! Tak jak w temacie…wyskoczyło mi okienko z informacją o awarii Firefoxa. Niestety utraciłem przez to wszystkie zakładki i inne dodatki :confused: jest jakaś możliwość przywrócenia ich ?

Oto błędy:

Błąd: uncaught exception: [Exception… “Component returned failure code: 0x80570016 (NS_ERROR_XPC_GS_RETURNED_FAILURE) [nsIJSCID.getService]” nsresult: “0x80570016 (NS_ERROR_XPC_GS_RETURNED_FAILURE)” location: “JS frame :: file:///C:/Program%20Files/Mozilla%20Firefox/modules/utils.js :: anonymous :: line 105” data: no]

Błąd: uncaught exception: [Exception… “Component returned failure code: 0x8007000e (NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY) [nsIDocShellHistory.useGlobalHistory]” nsresult: “0x8007000e (NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY)” location: “JS frame :: chrome://browser/content/browser.js :: prepareForStartup :: line 759” data: no]

Błąd: [Exception… “Component returned failure code: 0x80570016 (NS_ERROR_XPC_GS_RETURNED_FAILURE) [nsIJSCID.getService]” nsresult: “0x80570016 (NS_ERROR_XPC_GS_RETURNED_FAILURE)” location: “JS frame :: file:///C:/Program%20Files/Mozilla%20Firefox/components/nsBrowserGlue.js :: bg__initPlaces :: line 446” data: no]

:expressionless: :expressionless: :expressionless:

http://www.pctips.pl/news/172664/Przywr … refox.html