Awaria hp photosmart c4280


(Mk M94) #1

Proszę o pomoc

w moim urządzeniu wielofunkcyjnym nastąpiła nietypowa awaria:

-dioda przy przycisku włączającym ciągle miga

-na wyświetlaczu LCD na czarnym tle wyświetlają się pionowe kolorowe paski

-wyświetlacz( od wyboru jakości, liczby kopii)jest tylko podświetlony

system wykrywa ja poprawnie, mogę skanować, ale nie drukować.

co może być uszkodzone?