Azureus - zły port TCP

Jaki powinien być port TCP, aby Azureus poprawnie działał?

http://torrent.bajo.pl/969,konfiguracje.html