Backdoor.IRCbot (+log)


(Kwiecien115) #1

witam. kaspersky wykrył wirusa Backdoor.IRCbot (mniej więcej tak się nazywa). po podłączeniu do internetu po kilkunastu sekundach wszelkie programy odmawiają posłuszeństwa (brak odpowiedzi) i jedynym wyjściem pozostaje restart ...kiedy komputer nie jest podłączony problem nie występuje. firewall zaczął blokować ostatnio 2 próby połączeń (wewnętrznych) programów : u.exe i mdm.exe. oba usunąłem ręcznie ale mdm ciągle powraca i problem wystepuje...wklejam loga i proszę o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:04:20, on 2007-11-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\rundll32.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dbsarticles.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5ADF3862-9E2E-4ad3-86F7-4510E6550CD0} - C:\WINDOWS\System32\sxhloucd.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: (no name) - {C2D0EE83-AA35-4548-83D0-02AB8C5699Ef} - C:\WINDOWS\System32\ihuqxffk.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {CC721100-0E64-4D8F-9FF1-07C134974809} - C:\WINDOWS\System32\mllih.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {CF46BFB3-2ACC-441b-B82B-36B9562C7FF1} - C:\WINDOWS\System32\difefidw.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {F4002052-AB29-4B33-8C8D-0E99084564EC} - C:\WINDOWS\System32\awtspqo.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Bankrut] C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Service Update] C:\WINDOWS\System32\livecal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Office Monitors] C:\WINDOWS\System32\GoogleUpdater.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Winamp Media] C:\WINDOWS\System32\qmedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Network Security] C:\WINDOWS\System32\NSecurity.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\WinAntiVirus Pro 2007\mav_startupmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SystemOptimizer] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\xdycibwu.dll",forkonce

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Office Monitor Word Exel R] C:\WINDOWS\System32\u.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKCU\..\Run: [iPlusAgent2] "C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Service Update] C:\WINDOWS\System32\livecal.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Office Monitors] C:\WINDOWS\System32\GoogleUpdater.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winamp Media] C:\WINDOWS\System32\qmedia.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Network Security] C:\WINDOWS\System32\NSecurity.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Error Safe] "C:\Program Files\Error Safe Free\ers.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Office Monitor Word Exel R] C:\WINDOWS\System32\u.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows Driver] C:\WINDOWS\rundll32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Winamp Media] C:\WINDOWS\System32\qmedia.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Network Security] C:\WINDOWS\System32\NSecurity.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Office Monitor Word Exel R] C:\WINDOWS\System32\u.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\mdm.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: abcHood Pager 1.0.lnk = C:\Program Files\ScannerU\Page ABC\abcpager\ABCPAGER.EXE

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: awtspqo - awtspqo.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: mllih - C:\WINDOWS\System32\mllih.dll (file missing)

O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\qwerty12.exe (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe (file missing)

O23 - Service: Network helper Service (MSDisk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\irdvxc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


--

End of file - 8524 bytes

(Gutek) #2

usuń wpisy HJT

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym - Daj log z ComboFix

oraz:

Pobierz program SDFix

-


(Kwiecien115) #3

dzięki wielkie za zainteresowanie, z robię jak mówisz :slight_smile: ale nie rozumiem jednego - w hjt usunąć wszystkie wpisy które zacytowałeś?


(Gutek) #4

Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

Zrób to o co proszę


(Gutek) #5

Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

Zrób to o co proszę


(Kwiecien115) #6

po przeczyszczeniu systemu ad-awarem i spybot'em log hjt uległ zmianie:

co stąd wyrzucic? :slight_smile:


(Leon$) #7

Widzę że masz problemy z usunięciem tego co Gutek2222 ci podał bo wszystko dalej siedzi w logu zrób co kazał i dopiero daj nowy log

HijackThis i Combofix

:slight_smile:


(Kwiecien115) #8

wielu elementów już nie ma :slight_smile: więc usuwam to co zostało :slight_smile:


(Gutek) #9

Daj log z ComboFix


(Kwiecien115) #10

combofix nie działa. wszystkie wersje jakie znalazłem odmawiają posłuszeństwa bo twierdzą że sa za stare i chcą nowszej wersji więc wklejam loga z Deckard's System Scanner :

http://www.wklejto.pl/431

a po czyszczeniu log hjt wygląda tak

http://www.wklejto.pl/432

jak zapomniałem coś wyrzucić to proszę nie krzyczcie :slight_smile:

ps. dzieki za pomoc jesteście moją jedyną nadzieją :smiley:


(Gutek) #11

Użyj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone.

Pobierz program SDFix

-


(Arekmalek) #12

Przy okazji:

Pobierz program Windows Worms Door Cleaner i ustaw w nim znaczki na zielono (netbios na żółto może być)


(Kwiecien115) #13

użyłem powyższych narzędzi. vundofix trochę powyrzucał reszta nic ciekawego nie znalazła. daje raporta z SDfix (problem dalej występuje)

http://www.wklejto.pl/439


(Gutek) #14

pliki do usnięcia

Daj log z ComboFix


(Kwiecien115) #15

podane przez Ciebie pliki niestety nie istnieją a przynajmniej nie moge ich znaleźć w tej ani innej lokacji....

tym razem combo wypluł loga - http://www.wklejto.pl/442


(Gutek) #16

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo