Backdoor.ResHacker


(M Pk) #1

Uzylem programu anti-trojan shield i wykryl trojana j.w.Ale jest to wersia probna i nie zabija dziada,jak go sie pozbyc bo Kaspersky nic nie widzi :evil:


(adam9870) #2

Gdzie dokładnie wykrył tego trojana ??

Pokaż zestaw logów (hijack + silent) na forum:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(M Pk) #3

ATS v.2.1.0.14

11:40.55 - listopad 11, 2006, sobota

Rozpoczęto skanowanie

Nie wykryto uruchomionych wirusów.

Skanowanie pamięci.

Test Ok. Brak wirusów.

Skanowanie rejestru i plików systemowych.

PlikC:\WINNT\win.ini Nie zawiera podejrzanych wpisów.

PlikC:\WINNT\system.ini Nie zawiera podejrzanych wpisów.

Wirus "tr1.Backdoor.ResHacker" w pliku C:\WINNT\VCP_TEMP\ResHacker.exe

11:41.11

Skanowanie zakończone

Przeskanowano plików: 168

Zainfekowane pliki: 1

Szybkość skanowania: 18 plików na sek.

Proszę regularnie aktualizować ATS!

Złączono Posta : 11.11.2006 (Sob) 12:16

A to log :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:17:53, on 2006-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\System32\GEARSec.exe

D:\Program\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\WINNT\system32\taskswitch.exe

C:\WINNT\PowerS.exe

D:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\chelloPL\chelloinfo\chelloinfo.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar1.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

D:\Program\ChrisTV Lite\ChrisTV.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SSU.EXE

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Sciagniete\HijackThis.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Program\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeperUI.exe" /startintray

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ChelloInfo] "C:\Program Files\chelloPL\chelloinfo\chelloinfo.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] "C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar1.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - D:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) -

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) -

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesu ... .0.6.0.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O20 - AppInit_DLLs: D:\Program\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINNT\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINNT\

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINNT\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINNT\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINNT\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Program\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


(Bbieniol) #4

Kosmetycznie usuń te wpisy:

Zrób skan EWIDO po update :slight_smile:

Przeskanuj komputer programami Ad-aware SE Personal 1.06 oraz Spybot Search & Destroy 1.4


(M Pk) #5

Zaden nic nie wykryl :smiley: . Falszywy alarm,dzienki za pomoc