Backup bazy danych Mysql


(Blask Ognia) #1

Jak go zrobić w przypadku, gdy nie ma się dostępu do PHPMyAdmin? Są jakieś programy?


(adpawl) #2

Skrypt do robienia backupa bazy:

http://www.ygreg.com/php/skrypty/mysql-backup.rar

lub

http://www.codejunction.com/detailed/my … ackup.html