Bad sektory na dysku

wyskoczył mi komunikat ze mam bad sektory:

xkhag6zewyluoezlr9u.png

więc wpisałem w terminalu:

sudo apt-get install smartmontools

aby zainstalowac program, następnie wpisałem:

sudo smartctl -a /dev/sda8

poniewaz podejrzewam że właśnie na sda8 są błędy, wyskoczyły dane:

darek@darek-laptop:~$ sudo smartctl -a /dev/sda8

smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen

Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/


=== START OF INFORMATION SECTION ===

Model Family: Western Digital Scorpio family

Device Model: WDC WD1600BEVS-00RST0

Serial Number: WD-WXE907002987

Firmware Version: 04.01G04

User Capacity: 160,041,885,696 bytes

Device is: In smartctl database [for details use: -P show]

ATA Version is: 7

ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated

Local Time is: Fri Jan 1 19:59:31 2010 CET

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled


=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED


General SMART Values:

Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity

					was never started.

					Auto Offline Data Collection: Disabled.

Self-test execution status: ( 0)	The previous self-test routine completed

					without error or no self-test has ever 

					been run.

Total time to complete Offline 

data collection: (7560) seconds.

Offline data collection

capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.

					Auto Offline data collection on/off support.

					Suspend Offline collection upon new

					command.

					Offline surface scan supported.

					Self-test supported.

					Conveyance Self-test supported.

					Selective Self-test supported.

SMART capabilities: (0x0003)	Saves SMART data before entering

					power-saving mode.

					Supports SMART auto save timer.

Error logging capability: (0x01)	Error logging supported.

					General Purpose Logging supported.

Short self-test routine 

recommended polling time: ( 2) minutes.

Extended self-test routine

recommended polling time: ( 97) minutes.

Conveyance self-test routine

recommended polling time: ( 6) minutes.

SCT capabilities: (0x103f)	SCT Status supported.

					SCT Feature Control supported.

					SCT Data Table supported.


SMART Attributes Data Structure revision number: 16

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE

 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 45

 3 Spin_Up_Time 0x0003 187 185 021 Pre-fail Always - 1625

 4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4509

 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 149 149 140 Pre-fail Always - 404

 7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 051 Pre-fail Always - 0

 9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1296

 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0

 11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0

 12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1240

192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 431

193 Load_Cycle_Count 0x0032 193 193 000 Old_age Always - 21252

194 Temperature_Celsius 0x0022 117 097 000 Old_age Always - 30

196 Reallocated_Event_Count 0x0032 167 167 000 Old_age Always - 33

197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 199 000 Old_age Always - 13

198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 253 000 Old_age Offline - 0

199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0

200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 100 253 051 Pre-fail Offline - 0


SMART Error Log Version: 1

ATA Error Count: 490 (device log contains only the most recent five errors)

	CR = Command Register [HEX]

	FR = Features Register [HEX]

	SC = Sector Count Register [HEX]

	SN = Sector Number Register [HEX]

	CL = Cylinder Low Register [HEX]

	CH = Cylinder High Register [HEX]

	DH = Device/Head Register [HEX]

	DC = Device Command Register [HEX]

	ER = Error register [HEX]

	ST = Status register [HEX]

Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as

DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,

SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.


Error 490 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 00 00:51:18.428 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 00 00:51:18.428 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 00 00:51:18.427 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 00 00:51:18.427 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 00 00:51:18.390 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 489 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:15.216 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:15.215 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:15.215 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:15.215 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:15.214 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 488 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:12.362 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:12.362 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:12.362 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:12.362 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:12.361 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 487 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:09.511 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:09.510 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:09.510 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:09.510 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:09.509 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 486 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:06.659 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:06.658 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:06.658 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:06.658 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:06.658 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


SMART Self-test log structure revision number 1

No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]SMART Selective self-test log data structure revision number 1

 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS

  1 0 0 Not_testing

  2 0 0 Not_testing

  3 0 0 Not_testing

  4 0 0 Not_testing

  5 0 0 Not_testing

Selective self-test flags (0x0):

 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.

If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 min

co robić ??

niestety domyślam sie dlaczego wyskoczyły… troche na sylwetra zaszaleliśmy i zacząłem walić w laptopa pięścią bo mi sie wieszał… to mogło być od tego

jakoś się tego nie da obejść np. czytałem coś że w miejsce nie bad sektorów nie robić partycji, poprostu je omijac

omgh :o

Polecam MHDD (live cd) chyba najlepszy program do diagnozy i ew. naprawy.

Możliwe że trzeba tylko naprawić sektory (jeśli faktycznie padły), jeśli nie to remap.

Wszystko ładnie opisane tutaj:

http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html

ok, to mogłobyć od tego ?? :slight_smile:

Mogło być od wszystkiego, zależy jak ciężka była Twoja pięść.

Generalnie z kręcącym się dyskiem należy obchodzić się jak z jajkiem a nie jak z przeciwnikiem.

Spróbuj jeszcze zrobić chkdsk z opcją automatycznie napraw uszkodzone sektory.

jeśli uszkodzenia są w jakimś konkretnym miejscu dysku i nie są za bardzo rozproszone to ja już tak robiłem, że obliczałem ile MB jest zdrowych potem ile trzeba zostawić bez partycji i znowu czysta partycja itd. niestety czasem może ci wyjść kilka partycji

i niema gwarancji, że dalej się nie posypie

podaj wartość parametru realocated sectour count