Banalny program pascal :/ do poprawienia


(kubuleniekk) #1

program ma wczytywać liczby z tablicy(nie od użytkownika, nie wiem jak to się nazywa..) i wypisać liczby podzielne przez 4 i 7. Umiałem takie coś, 2 tygodnie przerwy i znów pustka w głowie.. Takiego banalnego programu nie zrobiłem na sprawdzianie.. Proszę o pomoc, nie mam już do tego sił.

program obliczamy;

uses crt;

var

a:array[1..100] of integer;

oblc:integer;

{program oblicza liczby podzielne przez 4 i 7 czyli przez 28}

begin

writeln ('program obliczy liczby podzielne przez 4 i 7 i wypisze je');

begin

for oblc:=1 to 100 do

writeln (a[oblc]) ;

begin

if a[oblc] mod 28=1 then

writeln (a[oblc]);


end;

end;

readln;

end.

(Tomek Matz) #2
 1. Kiedy mówimy, że jakaś liczba jest podzielna przez inną? Wtedy kiedy reszta z dzielenia jest równa 0, a nie 1.

 2. Poza tym w programie deklarujesz tablicę 100 elementów, ale nigdzie jej nie inicjalizujesz. Możesz to zrobić np. tak, że w pierwszej pętli korzystając z funkcji random inicjalizujesz każdy element tablicy i jednocześnie wyświetlasz ten element. Następnie w drugiej pętli sprawdzasz dla każdej z tych liczb z tablicy, czy jest podzielna przez 28. Jeśli jest to wyświetlasz ten element.

 3. Musisz poczytać też kiedy należy używać begin end;, bo używasz to w zły sposób. Odsyłam to tutoriala: http://turbopascal.skryptoteka.pl/1.html.


(kubuleniekk) #3

mogę cie prosić żebyś pokazał mi to na kodzie?..


(Tomek Matz) #4
program obliczenia;

uses crt;

var

 liczby:array[1..10] of integer;

 i:integer;


begin

 clrscr;

 randomize;


 writeln('Program wyznacza liczby podzielne przez 4 i 7 z nastepujacych:');

 for i:=1 to 10 do

 begin

 liczby[i]:=random(99)+1; {losowa liczba z przedzialu 1 do 100}

 write(liczby[i], ' ');

 end;


 writeln; writeln('Liczby podzielne:');

 for i:=1 to 10 do

 if liczby[i] mod 28 = 0 then write(liczby[i], ' ');

end.

(kubuleniekk) #5

Czyli wychodzi z tego że ze 100 tylko liczba 28, 56 jest podzielna przez 7 i 4? W końcu coś zaczyna mnie ciekawić :slight_smile: A jeszcze jedno, jak załatwić powtarzalność wylosowanych liczb? Dziękuje. Dobrze że są ludzie tacy jak Ty. :slight_smile:


(Tomek Matz) #6

A na podstawie czego wyciągasz takie wnioski? 28 i wielokrotności 28, czyli 56 oraz 84 także. BTW do kodu dodałem dwie linijki clrscr; oraz randomize;. Na samym końcu programu możesz sobie dodać jeszcze linijkę readkey (choć nie jest potrzebna).


(kubuleniekk) #7

A jeszcze jedno, jak załatwić powtarzalność wylosowanych liczb?


(Tomek Matz) #8
program obliczenia;

uses crt;

var

liczby:array[1..10] of integer;

i,j,liczba:integer;

istnieje:boolean;


begin

clrscr;

randomize;


writeln('Program wyznacza liczby podzielne przez 4 i 7 z nastepujacych:');

for i:=1 to 10 do

begin

 repeat

  istnieje:=false;

  liczba:=random(99)+1; {losowa liczba z przedzialu 1 do 100}


  for j:=1 to i-1 do

  if liczba = liczby[j] then

  begin

   istnieje:=true;

   break;

  end;

 until istnieje = false;


 liczby[i]:=liczba;

 write(liczby[i], ' ');

end;


writeln; writeln('Liczby podzielne:');

for i:=1 to 10 do

 if liczby[i] mod 28 = 0 then write(liczby[i], ' ');


writeln; readkey;

end.

Więcej się nauczysz próbując zrobić coś samemu. Gotowce Ci nic nie dadzą.


(kubuleniekk) #9

Co mam zrobić jak mnie to nie interesuje w ogóle.. Chcę tylko zaliczyć ten przedmiot, Całkowicie mnie to nie pociąga. Żadnego zaciekawienia, nic nie wiem co ze mną..


(Tomek Matz) #10

Rozumiem. Cóż, niektórych nie interesuje np. matematyka, ale nie da się jej zaliczyć, jeśli nie zrozumie się jej chociaż w jakimś stopniu.


(kubuleniekk) #11

A czy da się jakoś zrobić żeby te liczby były wczytywane i sprawdzane po kolei? zamiast losowania?

EDIT:

Udało się chyba :smiley: Proszę o sprawdzenie

program liczy;

uses crt;

var

a:array[1..100] of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

writeln ('program wczyta tablice, pozniej sprawdzi ktore liczby sa podzielne przez 28');

for i:=1 to 100 do

begin

a[i]:=i;

end;

for i:=1 to 100 do

begin

writeln (a[i]);

end;

writeln ('Teraz podam liczby podzielne przez 28'); 

for i:=1 to 100 do

begin

if a[i] mod 28 = 0 then

writeln (a[i])


end;

readkey;

end.

-- Dodane 22.05.2011 (N) 12:47 --

Przeszedłem do trudniejszych zadań. Mam taki problem. Piszę program, który wczytuje tablicę dwuwymiarową (nie podaje użytkownik) to jest tablica 1..100 i teraz tak. W jednowymiarowej wystarczyło zrobić np:

for k:=1 to y do

a[y]:=y;

i przypisało w komórce 1 numer 1 a w dwuwymiarowej? jak to zrobić?

for i:=1 to x do

for k:=1 to y do

a_:=i_

a[k]:=k??? tak nie działa.. : P


(Tomek Matz) #12

Program napisałeś poprawnie. Wprowadziłem tylko drobne poprawki odnośnie sposobu wyświetlania wyniku:

program liczy;

uses crt;

var

a:array[1..100] of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

writeln ('program wczyta tablice, pozniej sprawdzi ktore liczby sa podzielne przez 28');

for i:=1 to 100 do

begin

 a[i]:=i;

 write(a[i],' ');

end;

writeln;


writeln ('Teraz podam liczby podzielne przez 28');

for i:=1 to 100 do

 if a[i] mod 28 = 0 then write(a[i],' ');

writeln;


readkey;

end.

Mogłeś go też napisać w sposób zaprezentowany poniżej. Program ten wczytuje z klawiatury liczbę podaną przez użytkownika i wyświetla, czy jest ona podzielna przez 28, czy też nie. Program zakończy działanie, gdy użytkownik nie poda liczby, a jakiś przypadkowy ciąg znaków.

program Obliczenia;

uses crt;

var

 dane: string;

 liczba, kodBledu: integer;


begin

 writeln('Program sprawdza, czy podana liczba jest podzielna przez 4 i 7.');

 repeat

 write('Podaj liczbe: ');

 readln(dane);

 Val(dane, liczba, kodBledu);

 if kodBledu = 0 then

 begin

  if liczba mod 28 = 0 then writeln('Podzielna.')

  else writeln('Niepodzielna.');

 end;

 until kodBledu <> 0;

end.

Jeśli chodzi o tablice to obejrzyj poniższy kod.

program Tablice;

uses crt;

var

 jednowymiarowa: array[1..10] of integer; {tablica 1x10}

 dwuwymiarowa: array[1..10] of array[1..10] of integer; {tablica 10x10}

 i,j: integer;


begin

 writeln('Tablica jednowymiarowa:');

 for i:=1 to 10 do

 begin

 jednowymiarowa[i]:=i;

 write(jednowymiarowa[i], ' ');

 end;

 writeln;


 writeln('Tablica dwuwymiarowa:');

 for i:=1 to 10 do

 for j:=1 to 10 do

 begin

  dwuwymiarowa[i,j]:=j+(i-1)*10;

  write(dwuwymiarowa[i,j], ' ');

 end;

 writeln;


 readkey;

end.

BTW Zmień tytuł topica na [Pascal] Liczby podzielne przez 4 i 7. Poza tym obejrzyj ten tutorial: http://www.wcss.wroc.pl/~wach/intro/__intro.html. Jest chyba nawet lepszy niż ten do którego wcześniej podałem link.