Bardzo długi start Widows XP SP2 od 2 dni

Wszystkie programy zwolniły,np film z partycji na partycje przegrywa sie nawet 10min.Czy czeka mnie format?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:25:43, on 2007-10-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

H:\Instalki ostatnie\hikackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche … p=aus&qkw=%s&tbid=61005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=61005

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo … TbId=61005

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=61005

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo … TbId=61005

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [spywareTerminator] “C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_75.cab

O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_27.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_33.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_49.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_46.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_34.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_35.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{616665DA-829A-4FFB-BC19-5B2A1AB4AEA5}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgwlntf.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

:frowning: :frowning:

usuń plik ręcznie w trybie awaryjnym

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Daj log z ComboFix

Błażej69

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Proszę zapoznać się z podanym tematem, omawiającym zasady zakładania tematów w tym dziale i poprawić loga obejmując go tagami

Czy log był zrobiony po usuwaniu?

Bo w logu dalej widać ten “ADS” (od 30 maja).

Wklej do Notatnika :

File::

C:\Windows\ADS.exe


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 

"ADS"=-

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Daj ten log.

jessi

Przepraszam że nie odpisuje szybko,ale muszę spędzać co 2 dzień na dializach więc nie zawsze jestem.Jeżeli chodzi o log to był robiony przed usunięciem "ADS"Nie chciał w trybie awaryjnym się usunąć normalnie.Komunikat że nie można bo jest używany przez itd.Usunąłem go przez jv 16 Power Tools.Zrobiłem wszystko tak jak wyżej i oto log.

ComboFix 07-10-11.1 - Andrzej 2007-10-12 10:32:28.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.121 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\CFScript.txt

* Created a new restore point

FILE::

C:\Windows\ADS.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Windows\ADS.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-09-12 to 2007-10-12 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-10-11 11:15 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-10-11 09:38

2007-10-10 13:45 9,216 --a------ C:\WINDOWS\system32\avgwlntf.dll

2007-10-10 12:15

2007-09-26 07:09

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-10-12 06:08 --------- d-----w C:\Program Files\Spyware Terminator

2007-10-11 22:44 --------- d-----w C:\Program Files\DC++

2007-10-10 09:49 138,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys

2007-10-10 09:48 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spyware Terminator

2007-10-08 13:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Andrzej\Dane aplikacji\Skype

2007-10-05 14:25 --------- d-----w C:\Program Files\GoD

2007-10-03 04:33 --------- d-----w C:\Program Files\Odkurzacz

2007-09-27 05:28 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2007-09-25 16:14 --------- d-----w C:\Program Files\Gadu-Gadu

2007-09-06 10:09 801,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-09-06 10:05 94,416 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-09-06 10:05 92,848 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-09-06 10:03 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-09-06 10:02 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-09-06 10:00 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2007-09-06 10:00 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-08-31 18:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Andrzej\Dane aplikacji\GanymedeNet

2007-08-30 21:17 --------- d-----w C:\Program Files\Ganymede

2007-08-24 19:55 --------- d-----w C:\Program Files\Alwil Software

2007-08-24 08:59 --------- d-----w C:\Program Files\SubEdit-Player

2007-08-24 08:43 --------- d-----w C:\Program Files\codec

2007-08-21 06:18 683,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

2007-08-17 05:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Andrzej\Dane aplikacji\dvdcss

2007-08-13 06:51 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools

2007-07-30 17:19 92,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-07-30 17:19 549,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-07-30 17:19 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-07-30 17:19 43,352 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-07-30 17:19 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-07-30 17:19 203,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-07-30 17:19 1,712,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-07-30 17:18 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2007-07-20 10:01 767,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ArcaMicroScanUpdater.exe

2007-07-20 08:34 847,872 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ArcaOnline.dll

2007-07-13 09:48 4,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\w95inf32.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2007-10-11_11.21.17,50 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

----atw 16,384 2007-10-12 06:08:39 C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_508.dat

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“ATIPTA”=“C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [2005-09-14 21:05]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-09-06 12:06]

“SpywareTerminator”=“C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe” [2007-10-10 11:48]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 00:44]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf]

avgwlntf.dll 2007-10-10 13:45 9216 C:\WINDOWS\system32\avgwlntf.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Odkurzacz-MCD]

C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpywareTerminator]

“C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

R1 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver 2;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1169 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-10-12 10:35:10

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-10-12 10:35:56

C:\ComboFix2.txt … 2007-10-11 11:22

.

— E O F —

Wygląda na to, że jest OK. :slight_smile:

Choć pewnie nie ma to wpływu na Twój problem?

jessi

Zgadza się tu można w przypadku kompa zrobić format jak już nic nie pomaga.A tu niestety w przypadku choroby jestem skazany na nią do końca moich dni,To jest dopiero wirus+wszystkie robactwo razem wzięte.

Dziękuje za pomoc!

Pozdrawiam wszystkich i życzę zdrówka :slight_smile: