Bardzo dlugie ladowanie multiplayera


(Hguderian) #1

może ktoś coś wypatrzy do usunięcia


(Gutek) #2
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

usuń wpisy HJT

Nic złego nie wiedźę

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580