Bardzo Dziwny Spyware :-o ( proszę o sprawdzenie loga )


(Leon^PL) #1

Problem tkwi w tym, że naciskanie różnych liter powoduje, że wyskakują różne okienka (np. gdy naciskam “t” włącza mi się poczta :o ). Myślę, że jest to wina jakiegoś spywara. Zwracam się do was, bo się lepiej na tym znacie. Z góry dziękuję za pomoc :mrgreen: Zamieszczam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:54:19, on 2005-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdnagent.exe

D:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdswitch.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

d:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdmcon.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\dysk D\Komunikatory\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Documents and Settings\Właściciel\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] d:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "d:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "D:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdswitch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\dysk D\Komunikatory\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - F:\dysk D\Programy\lashge\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - F:\dysk D\Programy\lashge\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScanner.ocx

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/04db7fe8b1b4d17e0d05/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4650/mcfscan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{12B5FA13-00ED-4F31-8419-8AC0402F9339}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{12B5FA13-00ED-4F31-8419-8AC0402F9339}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Unknown owner - D:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Unknown owner - D:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe (file missing)

O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Unknown owner - D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - D:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Gutek) #2

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite, opis masz TUTAJ

Natomiast O2 usuń hijackiem