Bardzo maly transfer sciagania plikow ze stron www - log

Pierwszy raz pisze na forum. mam problem z internetem a konkretnie z sciaganie plikow. Mam neostrade wyswietla mi predkosc 160 i powinienem miec predkosc sciagania plikow w granicach 70 tak maja znajomi a u Mnie 18 to max. nie wiem dlaczego. Wogole strony otwierają sie wolniej niz u kumpla ktory ma nawet slabszy komputer a ta sama neostrade. Prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:39:20, on 2007-02-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

F:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

F:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\neostradatp.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

F:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

F:\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Documents and Settings\AAA\Pulpit\ZDJĘCIA KUBY\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - F:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - F:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - F:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - G:\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Programy\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - F:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O16 - DPF: {5DBF08EF-4BDE-11D3-B8E4-0080C84E9C66} (Medi@Show Control) - http://www.dorotasekowska.republika.pl/MediaShow.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{04181DD3-F46A-461F-A13F-BCB626605182}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{04181DD3-F46A-461F-A13F-BCB626605182}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - F:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - F:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

ja miałam prędkość 256 i ściągało mi max 32,więc jak Tobie przy prędkości 160 ma ściągać z prędkością 70?

Wydaję mi się,że 18 jest dobrą prędkościa przy neo 160! !!

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Folder usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Mam usunac wszystkie trzy wpisy? Czy tylko ten jeden bo nie wiem?. Folder usunalem Ten bodkreslony.

Skoro folder już usunąłeś to uruchamiasz HijackThis => klikasz Do a system scan only => pokaże się lista wpisów => stawiasz ptaszek przy wpisach:

=> klikasz Fix checked i potwierdzasz usunięcie.

Po wykonaniu wklej nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

i jak?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:41:52, on 2007-02-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

F:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\neostradatp.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

F:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

F:\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Documents and Settings\AAA\Pulpit\ZDJĘCIA KUBY\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - F:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - G:\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Programy\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - F:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O16 - DPF: {5DBF08EF-4BDE-11D3-B8E4-0080C84E9C66} (Medi@Show Control) - http://www.dorotasekowska.republika.pl/MediaShow.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{04181DD3-F46A-461F-A13F-BCB626605182}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{04181DD3-F46A-461F-A13F-BCB626605182}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - F:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - F:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Złączono Posta : 20.02.2007 (Wto) 18:59

niestety pobiera sie tak jak wczesniej:(

Ok. Gdzie log z Silenta? Poczytaj:

Neostrada TP

Jaki i co to jest Silent? Bo nie wiem o co chodzi

W tym temacie:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

w drugim poście znajduje się opis Silenta. Poczytaj i wklej log.