Bardzo powolny start Windows


(mmaattww78) #1

Komputer bardzo długo się uruchamia. Proszę o sprawdzenie czy nie ma zainstalowanego jakiegoś syfu.

http://www.wklejto.pl/712334
http://www.wklejto.pl/712335
http://www.wklejto.pl/712336