Bardzo proszę o spr.loga


(Admin) #1


(Gutek) #2

LOG OK ale ten plik

do odstrzału, zobacz w tym katalogu co jest ten plik na właściwości i powiedz od czego jest?


(Admin) #3

to jest plik Torrent Search 2.07 do wyszukiwania plików torrent


(Gutek) #4

OK, to LOG Ok, będę wiedział na przyszłość :smiley:


(Admin) #5

Dzięki serdeczne :slight_smile: