Bardzo proszę o spr.loga

LOG OK ale ten plik

do odstrzału, zobacz w tym katalogu co jest ten plik na właściwości i powiedz od czego jest?

to jest plik Torrent Search 2.07 do wyszukiwania plików torrent

OK, to LOG Ok, będę wiedział na przyszłość :smiley:

Dzięki serdeczne :slight_smile: