Bardzo proszę o sprawdzenie log.komp strasznie zamula


(Mantia) #1


(Gutek) #2

usuń wpis HJT

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580