Bardzo proszę o sprawdzenie loga. WIRUSY!

Witam Was serdecznie. Mam poważny problem z wirusami a między innymi z Backdoor.Win32.Agent.ahj.

Bardzo Was proszę o sprawdzenie loga i pomoc za co z góry wielkie dzięki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:08:08, on 2007-02-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBCSSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\4351FC5A.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBCSTray.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

E:\bitspirit\PROGRAMY\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://hao123.union123.com/index.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://hao123.union123.com/index.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {12e469fc-dec7-4923-8b0d-4e03f37a8dbf} - C:\WINDOWS\System32\4923cfsb.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Č«ÄÜËŃ - {DFCB34B6-902D-426E-AE2B-1B294AE19F4F} - C:\WINDOWS\System32\4507ntos.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Č«ÄÜËŃ - {DFCB34B6-902D-426E-AE2B-1B294AE19F4F} - C:\WINDOWS\System32\4507ntos.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 16.2\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CBitSpirit] "C:\Program Files\BitSpirit\BitSpirit.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [C] C:\WINDOWS\System32\drivers\ttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sdafdsafds] C:\WINDOWS\temp\162.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SBCSTray] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBCSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: ˛Ć¸»Í¨ - {C1F0024B-8278-4999-B7E6-2718426D9FE6} - C:\Program Files\˛Ć¸»Í¨\caif.dll (HKCU)

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C85CC1C-EB34-44DD-B6C8-57C381384C25}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: cryptimg - C:\WINDOWS\SYSTEM32\cryptimg.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: 8067F5EA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\8067F5EA.EXE (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sunbelt CounterSpy Antispyware (SBCSSvc) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBCSSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz 8067F5EA

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

  6. Pokazać nowe logi HJT + Silent :stuck_out_tongue:

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink: