Bardzo prosze o sprawdzenie loga!


(Himen111) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 11:08:38, on 2005-02-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\htpatch.exe

D:\WINDOWS\Mixer.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.exe

D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start24.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://crackspider.net/ie/assist.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:8080

O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] D:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] D:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [WildTangent CDA] RUNDLL32.exe "D:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0400.dll",cdaEngineMain

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [eDonkey2000] D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = D:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(Stachan) #2

:roll: wg mnie do usunięcia:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://crackspider.net/ie/assist.php

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file) tego nie wyrzucaj (vide post Shark`a)


(123448) #3

http://crackspider.net/ie/assist.php - możesz mi powiedzieć co to za strona? :evil:

a do usunięcia jeszcze nadaje się :

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

poza tym to czysty jest log


(Dragonlnx) #4

Usuń :evil: :

Strona z crackami:

WildTangent

Ściągasz program LSP-Fix i usuwasz z niego :

idmmbc.dll

To się wiąże ze Spyware odinstaluj eDonkeya/Zainstaluj eMule

Start >>> uruchom >>>>msconfig >>> uruchamianie >>> odznaczasz:

jusched

NeroCheck

Warunki usunięcia:

1.Wyłączasz przywracanie systemu

2.Wchodzisz w tryb awaryjny

3.To Co Ci podałem wyżej

4.PAMIĘTAJ O LSP-FIX

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=12510

Niepotrzebny ctfmon:

Wyłącz CTFMON.EXE: Panel sterowania >>> Opcje regionalne >>> Języki >>> Szczegóły >>> Zaawansowane >>> zafajczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

Tego nie usuwasz:

Toolbar FleshGeta ?


(Himen111) #5

Dzięki bardzo

pozdro. :smiley:


(Dragonlnx) #6

A - Zapomnialem - jak skończysz to daj jeszcze raz log !


(Himen111) #7

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 12:35:48, on 2005-02-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\htpatch.exe

D:\WINDOWS\Mixer.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

D:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start24.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:8080

O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] D:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] D:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [eDonkey2000] D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = D:\Program Files\WLAN\WLANUtility\WlanUtility.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{AC8BA8C2-99BD-4B44-99F1-11D74D3381FA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.142.34

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

A gdy usunołem idmmbc.dll to po restarcie systemu wyskoczył jakis błąd związany z tym plikiem :slight_smile: czy to normalne???


(Stachan) #8

:roll: wygląda na czysty


(Dragonlnx) #9

:evil: :evil: Odinstaluj eDonkeya - zainstaluj alternatywę - eMule

Później.

Ściągnij PestPatrol: i przeskanuj nim system.

http://www.forum.dobreprogramy.com/view ... hp?t=17671


(Himen111) #10

a gdy zainstaluje emule to nie strace tych plików ściąganych z edonkeya

i jaka najlepiej werse emule zainstalować?


(Dragonlnx) #11

Chyba raczej stracisz :frowning:

Najnowszą


(Himen111) #12

no to raczej zostane przy edonkeyu:)


(Dragonlnx) #13

To zostaniesz przy Spyware - i przy zamulonym kompie :frowning:

Arelag :x


(Haspet) #14

Edonkey mniej zamula pamięci DDR 128 MB niż eMule :smiley: A o spyware można znieść


(Dragonlnx) #15

To chyba ja napisałem.... Nie zmieniaj nazw. :evil:


(Himen111) #16

A jak znieść spyware z edonkey?


(boczi) #17

Legalnie się nie da 8) 8)


(Himen111) #18

a nielegalnie?


(boczi) #19

:x


(Damian) #20

Co do nielegalności to zapraszam tu: :slight_smile:

http://forum.dobreprogramy.pl/rules.php