Bardzo proszę o sprawdzenie loga

Bardzo proszę o sprawdzenie loga.

Proszę też powiedzieć mi jak często sie go sprawdza i czy jest jakiś wzór podstawowy systemu.

Z góry bardzo dziękuje.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:24:41, on 2005-05-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\winwd.exe

C:\WINDOWS\sdaemon.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\SJ\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/skaner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM…\Run: [sBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [PVR Agent] C:\Program Files\V-Stream\PVR Plus\TVR\Scheduled.exe

O4 - HKLM…\Run: [sDaemon] C:\WINDOWS\sdaemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sWd] C:\WINDOWS\winwd.exe

O4 - Global Startup: ATITool.lnk = C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

O4 - Global Startup: TV713X Remote Control.lnk = C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV713X Utilities\P3XRCtl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

O23 - Service: winser - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

kosmetycznie ciachnij:

odinstaluj:

sciagnij:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … ost&id=459

i susun:

daj raz jeszcze log

Ten Internet optimizer nie mogę usunąć bo jest używany - plis

tryb awaryjny f8 i wtedy usuwasz

Robisz to używając takiego schematu:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=12510

Jeśli nie usunie się ‘normalnie’, użyj programu KillBox.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:56:07, on 2005-05-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\winwd.exe

C:\WINDOWS\sdaemon.exe

C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\SJ\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/skaner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM…\Run: [sBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [PVR Agent] C:\Program Files\V-Stream\PVR Plus\TVR\Scheduled.exe

O4 - HKLM…\Run: [sDaemon] C:\WINDOWS\sdaemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sWd] C:\WINDOWS\winwd.exe

O4 - Global Startup: ATITool.lnk = C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

O4 - Global Startup: TV713X Remote Control.lnk = C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV713X Utilities\P3XRCtl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

O23 - Service: winser - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

boczi dzięki za takie rady , ale tak daleko to boję się iść-sory

a o tym zapomniales?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:03:47, on 2005-05-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\winwd.exe

C:\WINDOWS\sdaemon.exe

C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\SJ\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/skaner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM…\Run: [sBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [PVR Agent] C:\Program Files\V-Stream\PVR Plus\TVR\Scheduled.exe

O4 - HKLM…\Run: [sDaemon] C:\WINDOWS\sdaemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sWd] C:\WINDOWS\winwd.exe

O4 - Global Startup: ATITool.lnk = C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

O4 - Global Startup: TV713X Remote Control.lnk = C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV713X Utilities\P3XRCtl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

O23 - Service: winser - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

Jeszcze jedno pytanko .

Jeżeli występują zdublowane pozycje - można jedną usunąc ?

ktore masz na mysli?

Log ok

Zależy które wpisy

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -jest 3X

[-X

ani sie waz! !!

To jest normalne zjawisko nie ruszaj tego

OK

Próbowałem KillBox-em usunąć inter optim i nic.Spróbóję w trybie awaryjnym.

Proszę Cię o Twoje namiary na GG.

Dziekuję Ci bardzo - cześć

nie miales go powyzej w logu :slight_smile:

Cały czas jest w c :Program Files

wejdz w tryb awaryjny w dodaj/usun programy i go wykop,

i daj nowy log :slight_smile:

To dla Ciebie musg

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:51:13, on 2005-05-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\sdaemon.exe

C:\WINDOWS\winwd.exe

C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\SJ\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/skaner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM…\Run: [sBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [PVR Agent] C:\Program Files\V-Stream\PVR Plus\TVR\Scheduled.exe

O4 - HKLM…\Run: [sDaemon] C:\WINDOWS\sdaemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sWd] C:\WINDOWS\winwd.exe

O4 - Global Startup: ATITool.lnk = C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

O4 - Global Startup: TV713X Remote Control.lnk = C:\Program Files\V-Stream Multimedia\TV713X Utilities\P3XRCtl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv50.exe

O23 - Service: winser - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\winsersec.exe