Bardzo proszę o sprawdzenie loga

Witam wszystkich!

Od pewnego czasu komputer często mi się wiesza i wolno działa.

Nie wiem jak temu zaradzić… dlatego proszę Was dobrzy ludzie o sprawdzenie i jakąś podpowiedz. :slight_smile:

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:08:14, on 2005-08-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR2a\sandra.exe

C:\DOCUME~1\Ewa\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.969\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start24.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start24.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - E:\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - E:\ICQToolbar\toolbaru.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: ERUNT AutoBackup.lnk = C:\Program Files\ERUNT\AUTOBACK.EXE

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://E:\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .MOV: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .MPE: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {14578416-1111-1111-1111-111111411123} - 

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.es/activescan/as/asinst.cab

O16 - DPF: {B9191F79-5613-4C76-AA2A-398534BB8999} - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/suite/yautocomplete.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{18AAC4E6-559F-4D2C-8348-0C01229C7BC2}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe (file missing)

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Log Ok

usuń hijackiem kontrolkę

co do zwolnienia kompa, kiedy robiona była ostatnio defragmentacja :stuck_out_tongue:

Kosmetyka.

Start -> Uruchom -> msconfig -> zakładka Uruchamianie możesz odznaczyć zbędniki:

jusched.exe

hpztsb07.exe

daemon.exe

realsched.exe -> RealPlayer możesz zastąpić kodekami RealAlternative ,

winampa.exe

MSN Messenger jeśli nie używasz usuwasz TYM

Kosmetyczna kasacja:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

to jest znak errora, który u ciebie nastąpił. Wejście nieszkodliwe. Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

I kasacja pozostałości po antywirach.

Użyj Fixa na Nortony.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … 1522&st=15

I kasacja wpisów 023 takim sposobem:

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz:

AVG7 Alert Manager Server

oraz:

AVG7 Update Service

Następnie:

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>>wklepujesz:

Avg7Alrt

oraz następnie:

Avg7UpdSvc

>> zawierdzasz i usuwasz pliki:

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\ avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\ avgupsvc.exe

Wielkie dzięki! :slight_smile: