Bardzo proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:27:02, on 2005-08-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

D:\Instalki\BearShare\BearShare.exe

D:\Instalki\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Instalki\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Instalki\United Alerts\UnitedAlerts.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe

C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Instalki\DAP\DAP.EXE

D:\Instalki\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.devilpage.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks=195.183.117.230:1080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - D:\Instalki\DAP\DAPIEBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Instalki\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Instalki\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Instalki\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [United Alerts] D:\Instalki\United Alerts\UnitedAlerts.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Instalki\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Instalki\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Instalki\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - D:\Instalki\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111172884359

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{029C72B5-A04C-4854-9F9B-832C53CB611E}: NameServer = 192.168.0.1,194.204.151.151

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{029C72B5-A04C-4854-9F9B-832C53CB611E}: NameServer = 192.168.0.1,194.204.151.151

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{029C72B5-A04C-4854-9F9B-832C53CB611E}: NameServer = 192.168.0.1,194.204.151.151

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe

O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Z góry dziękuje :slight_smile:

ciachnij to :

reszta ok, coś się dzieje z kompem ??

acha jak nie uzywasz dap to usuń jeszcze to :

Małe sprostowanie jeżeli nie używa to niech odinstaluje całego DAPa

Osobiście proponuje odinstalować DAPA a zainstalować np. WellGet

Dodatkowo takze proponuje usuniecie tego programu

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

P.S Hehe andrzej1982 widze że kożystasz z automatycznego analizatora, moja rada lepiej go nie używaj bo narobisz kiedyś sobie i komuś kłopotów.

nie :roll:

porównuję wpisy za pomocą google i hijackthis.de :smiley:

ale nie sugeruje się tylko automatem :smiley: