Bardzo proszę o sprawdzenie loga


(pioszczep) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:20:56, on 2006-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HomepageBHO - {3e9b951e-6f72-431b-82cf-4a9fbf2f53bc} - C:\WINDOWS\system32\hp3BB8.tmp

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CaAvTray] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTraySD] C:\WINDOWS\system32\SDSystemTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MonitorSD] C:\Program Files\SpywareDetector\SDMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SDAutoLiveupdate] C:\WINDOWS\system32\LiveUpdateSD.exe -AUTO

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: SDNotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SDNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: AVCore (SrvMain) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\avservice.exe (file missing)

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz AVCore

Poczytaj i zastosuj Usuwanie updatescenter.com / security2k.net / syserrors.com / SpyAxe


(pioszczep) #3

Wykonałem wszystkie w/wymienione czynności. Komunikat o zainfekowaniu komputera nadal się pokazuje. :cry:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:53:37, on 2006-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CaAvTray] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SpyDetectSVC - Max Secure Software Technologies - C:\WINDOWS\system32\SpywareDetectorSVC.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

(Gutek) #4

Jest jeszcze

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz SpyDetectSVC i ręcznie usuń plik

prosze o LOG z Silent Runners


(pioszczep) #5

Niestety “spyAxe” nadal się uruchamia i nadal pokazuje się komunikat o infekcji komputera.

“Silent Runners.vbs”, revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

“wininet.dll” = “mscornet.exe” [null data]

“nvctrl.exe” = “nvctrl.exe” [file not found]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CaAvTray” = ““C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe”” [“Computer Associates International, Inc.”]

“CAVRID” = ““C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe”” [“Computer Associates International, Inc.”]

“MULTIMEDIA KEYBOARD” = “C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe” [“Netropa Corp.”]

“WheelMouse” = “C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe” [“A4Tech Co.,Ltd.”]

“MSConfig” = “C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto” [MS]

“NvCplDaemon” = “RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup” [MS]

“SpyAxe” = “C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe /h” [“SpyAxe.com”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]


(Gutek) #6

Nie cały log ale jak wykonasz dokladnie instrukcję Usuwanie updatescenter.com / security2k.net / syserrors.com / SpyAxe to będzie Ok


(pioszczep) #7

Udało mi się usunąć nieszczęsną “chmurkę”. Powstał nowy problem a mianowicie przy otwieraniu domyślnej strony w IE następuje przekierowanie na stronę:

http://www.updateyoursystem.com/

Do tego antywirus pokazuje mi komunikat o wykryciu wirusa Win32.DIStwoyle.!


(Gutek) #8

To daj jeszcze log z Silenta ale poczekaj aż skonczy pracę


(pioszczep) #9
"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"wininet.dll" = "mscornet.exe" [null data]

"nvctrl.exe" = "nvctrl.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CaAvTray" = ""C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"" ["Computer Associates International, Inc."]

"CAVRID" = ""C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"" ["Computer Associates International, Inc."]

"MULTIMEDIA KEYBOARD" = "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe" ["Netropa Corp."]

"WheelMouse" = "C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"MSConfig" = "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{3e9b951e-6f72-431b-82cf-4a9fbf2f53bc}\(Default) = "HomepageBHO" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hpC058.tmp" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}" = "CA_AntiVirus"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\avshlext.dll" ["Computer Associates International, Inc."]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}" = "Folder przesyłania Share-to-Web"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\HPGS2WNS.DLL" ["Hewlett-Packard"]

"{ED65AC21-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Siemens Device"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll" ["Siemens AG"]

"{ED65AC22-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Siemens Device ContextMenuHandler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll" ["Siemens AG"]

"{ED65AC23-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}" = "Siemens SX1 PropertySheetHandler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll" ["Siemens AG"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

INFECTION WARNING! "BootExecute" = "autocheck autochk * SsiEfr.e" [file not found], [MS], [file not found], [file not found]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

CA_AntiVirus\(Default) = "{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\avshlext.dll" ["Computer Associates International, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

CA_AntiVirus\(Default) = "{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\avshlext.dll" ["Computer Associates International, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateStartup items in "Piotr" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"MpegTV Station PCITV Remote Control" -> shortcut to: "C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll ["Computer Associates International, Inc."], 01, 16

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 02 - 04, 07 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


CAISafe, CAISafe, "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe" ["Computer Associates International, Inc."]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

Netropa NHK Server, nhksrv, "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe" [null data]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

VET Message Service, VETMSGNT, "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe" ["Computer Associates International, Inc."]Keyboard Driver Filters:

------------------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\

"UpperFilters" = INFECTION WARNING! "msikbd2k" ["Netropa Corporation"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor BJC-2100\Driver = "CNMLM2F.DLL" ["CANON INC."]

Monitor 2 języka BJ\Driver = "CNBJMON2.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 49 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Przyznam się, że nic z tego nie rozumiem…


(Gutek) #10

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG.

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz:

C:\WINDOWS\system32\mscornet.exe

C:\WINDOWS\system32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchosts.dll

C:\WINDOWS\system32\msvol.tlb

C:\WINDOWS\system32\ncompat.tlb

C:\WINDOWS\system32\ot.ico

C:\WINDOWS\system32\ts.ico

Program poprosi o reset kompa … czyli resetujesz.


(pioszczep) #11

Mam dwa pytania:

 1. Gdzie należy zapisać plik REG.FIX, żeby można było go uruchomić?

 2. Czym uruchomić Pocket Killbox po wklejeniu adresów folderów?


(Gutek) #12

Plik na pulpicie tak jak napisałem.

nie rozumię? Gdy uruchomisz Pocket Killbox zaznaczasz Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz:

C:\WINDOWS\system32\mscornet.exe i naciskasz X czerwony i tak z każdym plikiem


(pioszczep) #13

Z podanych przez Ciebie pozycji nie udało mi się usunąć:

C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe

C:\WINDOWS\system32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchosts.dll

Podczas usuwania program pokazał komunikat:

“This file does not seen to exist”


(Gutek) #14

Ale juz Ok? Daj log z silenta kontrolnie :wink:


(pioszczep) #15

“Silent Runners.vbs”, revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

“kernel32.dll” = “C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe” [file not found]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CaAvTray” = ““C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe”” [“Computer Associates International, Inc.”]

“CAVRID” = ““C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe”” [“Computer Associates International, Inc.”]

“MULTIMEDIA KEYBOARD” = “C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe” [“Netropa Corp.”]

“WheelMouse” = “C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe” [“A4Tech Co.,Ltd.”]

“NvCplDaemon” = “RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}” = “NvCpl DesktopContext Class”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}” = “Desktop Explorer”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}” = “Desktop Explorer Menu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}” = “nView Desktop Context Menu”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}” = “CA_AntiVirus”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\avshlext.dll” [“Computer Associates International, Inc.”]

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}” = “Microsoft Office HTML Icon Handler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll” [MS]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}” = “Folder przesyłania Share-to-Web”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\HPGS2WNS.DLL” [“Hewlett-Packard”]

“{ED65AC21-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}” = “Siemens Device”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll” [“Siemens AG”]

“{ED65AC22-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}” = “Siemens Device ContextMenuHandler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll” [“Siemens AG”]

“{ED65AC23-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}” = “Siemens SX1 PropertySheetHandler”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Mobile Phone Manager\DES\DESShellExt.dll” [“Siemens AG”]

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}” = “Play on my TV helper”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

INFECTION WARNING! “BootExecute” = “autocheck autochk * SsiEfr.e” [file not found], [MS], [file not found], [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! WRNotifier\DLLName = “WRLogonNTF.dll” [file not found]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

CA_AntiVirus(Default) = “{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\avshlext.dll” [“Computer Associates International, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

CA_AntiVirus(Default) = “{1CE2AA40-1317-11D3-9922-00104B0AD431}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\avshlext.dll” [“Computer Associates International, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Startup items in “Piotr” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“MpegTV Station PCITV Remote Control” -> shortcut to: “C:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe” [null data]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\WINDOWS\system32\VetRedir.dll [“Computer Associates International, Inc.”], 01, 16

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 02 - 04, 07 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}” = “&Google” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll” [“Google Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}” = “&Google” [from CLSID]

-> {CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll” [“Google Inc.”]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


CAISafe, CAISafe, “C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe” [“Computer Associates International, Inc.”]

Machine Debug Manager, MDM, ““C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe”” [MS]

Netropa NHK Server, nhksrv, “C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe” [null data]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, “C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe” [“NVIDIA Corporation”]

VET Message Service, VETMSGNT, “C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe” [“Computer Associates International, Inc.”]

Keyboard Driver Filters:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\

“UpperFilters” = INFECTION WARNING! “msikbd2k” [“Netropa Corporation”]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor BJC-2100\Driver = “CNMLM2F.DLL” [“CANON INC.”]

Monitor 2 języka BJ\Driver = “CNBJMON2.DLL” [MS]


 • This report excludes default entries except where indicated.

 • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

 • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer “No” at the first message box.

---------- (total run time: 50 seconds, including 18 seconds for message boxes)


(Gutek) #16

stwórz fixa i zastosuj juz wiesz jak opis masz wyzej.

Proszę otworzyć edytor rejestru Start >>> Uruchom >>> regedit i przejść do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager Tam kliknąć podwójnie na wartość BootExecute i z okienka usunąć wszystko z wyjątkiem autocheck autochk *.


(pioszczep) #17

Dzisiaj sobie muszę już odpuścić ale za dotychczasową pomoc BARDZO BARDZO dziękuję. Mogę jedynie owdzięczyć się plusikiem. Pozdrawiam.

Złączono Posta : 04.12.2005 (Nie) 23:27

Nie mogłem jednak się powstrzymać i wykonałem co mi poleciłeś.


(Gutek) #18

To dobrze juz Ok na pewno jest, nie musisz przywracania włączyć, zostaw jak jest :wink: